Купете е-винетка: bgtoll.bg

Кариери - Списъци с допуснати и недопуснати кандидати в конкурси

05.07.2021
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „юрисконсулт“ – 1 щ. бр. отдел „Правно обслужване“, дирекция „Обществени поръчки и правно обслужване“ при АПИ

Виж повече

05.07.2021
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „младши експерт“ – 1 щ. бр. отдел „Планиране, анализ и регистър на обществените поръчки“, дирекция „Обществени поръчки и правно обслужване“ при АПИ

Виж повече

05.07.2021
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „главен експерт“ – 1 щ. бр. отдел „Административно обслужване “, в Областно пътно управление - Ловеч при АПИ

Виж повече

05.07.2021
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „главен юрисконсулт“, отдел „Административно обслужване“ /АО/ в Областно пътно управление гр. Стара Загора /ОПУ Стара Загора/ при АПИ

Виж повече

05.07.2021
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „финансов контрольор“ в Централна администрация на АПИ

Виж повече

05.07.2021
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „главен експерт“ отдел „Управление на собствеността“, дирекция „Административно обслужване, човешки ресурси и управление на собствеността“

Виж повече

05.07.2021
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „юрисконсулт“, отдел „Организация на процедури и възлагане на обществени поръчки“, дирекция „Обществени поръчки и правно обслужване“

Виж повече

05.07.2021
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „главен счетоводител“ в отдел „Административно обслужване“ в ОПУ - София

Виж повече

02.07.2021
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс, за заемане на длъжността „Юрисконсулт“ – 1 щ. бр. отдел „Административно обслужване“, в ОПУ - Шумен, при АПИ

Виж повече

01.07.2021
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до защита на писмена концепция за стратегическо управление на тема „Мисия, визия, цели, действия, резултати и управление на обществените поръчки и правното обслужване” в конкурс за заемане на длъжността „директор” на дирекция „Обществени поръчки и правно обслужване“

Виж повече

28.06.2021
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „младши експерт“ в отдел „Инвестиционно – ремонтни дейности“ към ОПУ - Кърджали

Виж повече

28.06.2021
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността директор на Областно пътно управление – Добрич

Виж повече

21.06.2021
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „директор” на дирекция „Обществени поръчки и правно обслужване“

Виж повече

12.05.2021
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „системен администратор II степен“ в сектор „Информационна сигурност и системна интеграция“, отдел „Управление на информационна система и инфраструктура“ при Нацио

Виж повече

12.05.2021
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „младши експерт“ в отдел „Оценка на въздействието върху околната среда и оценка за съвместимост“, дирекция „Инвестиционно проектиране и отчуждителни процедури“

Виж повече

Архив на обявите за предишен период
Виж повече

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg