Купете е-винетка: bgtoll.bg

Заповеди

Заповед РД-11-681 от 28.06.2024 г. за отказване предоставяне на безвъзмездни средства на недопуснатите кандидати

Приложение

28.06.2024 г.


Заповед РД-11-680 от 28.06.2024 г. за определяне на размера на държавна помощ за предоставяне на безвъзмездни средства на допуснатите кандидати

Приложение

28.06.2024 г.


Заповед РД-11-679 от 28.06.2024 г. за определяне на размера на държавна помощ за предоставяне на безвъзмездни средства на допуснатите кандидати

Приложение

28.06.2024 г.


Заповед РД-11-670 от 19.07.2022 г. за прекратяване на производство по издаване на общ административен акт за въвеждане на временна организация на движението по участъци от Републиканската пътна мрежа на моторни превозни средства, предназначени за превоз на товари с технически допустима максимална маса над 12 тона, включително състав с ремаркета и полуремаркета, селскостопанска и земеделска техника, трактори и специализирана строителна техника


Заповед № Р-113/16.06.2022 г. на Министерски съвет относно: Всички разплащания и поемане на задължения на стойност над 900 000 лв. от страна на МРРБ и АПИ да се разглеждат предварително на оперативни съвещания на Министерския съвет


Карта с възможните обходни маршрути на участъци от РПМ, ограничени за движение на тежкотоварни автомобили над 12 т

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg