Купете е-винетка: bgtoll.bg

Обяви

31.07.2023
Заповед за определяне на наемател на имот – частна държавна собственост, представляващ поземлен имот, находящ се в Община Русе, с. Басарбово, местност "Ясаците"

Виж повече

31.07.2023
Заповед за определяне на наемател на част от имот – публична държавна собственост, намираща се в административната сграда на ОПУ-Смолян

Виж повече

28.07.2023
ОПУ - Благоевград публикува заповед за определяне на наемател на сутерен в АС на ОПУ-Благоевград

Виж повече

28.07.2023
Обява за търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот - публична държавна собственост, предоставен за управление на ОПУ - Бургас

Виж повече

26.07.2023
Заповед за определяне на наемател на имот– частна държавна собственост, представляващ поземлен имот находящ се в землището на с. Войново, Община Кайнарджа, местност „До шосето“

Виж повече

26.07.2023
Заповед за прекратяване на тръжна процедура за отдаване под наем на поземлени имоти – частна държавна собственост

Виж повече

21.07.2023
Съобщение за изплащането на определените съгласно РМС № 88 от 01.02.2023 г., парични обезщетения на собствениците на отчуждени имоти в участъка от км 102 до км 114 на път I-1 Видин - Ботевград, в землището на с. Долна Вереница

Виж повече

21.07.2023
Съобщение за изплащането на определените съгласно РМС № 12 от 06.01.2023 г., парични обезщетения на собствениците на отчуждени имоти, намиращи се в землищата на с. Ружинци, с. Плешивец, с. Гюргич и с. Черно поле

Виж повече

21.07.2023
Съобщение за изплащането на определените съгласно РМС № 12 от 06.01.2023 г., парични обезщетения на собствениците на отчуждени имоти за модернизиране на път I-1 Видин - Ботевград в участъка от км 61+750 до км 102+060

Виж повече

28.06.2023
Обявление за започнала процедура по отчуждаване на имоти за изграждане на АМ "Русе-Велико Търново" в община Ценово, област Русе

Виж повече

09.06.2023
ОПУ-Смолян обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична държавна собственост

Виж повече

09.06.2023
АПИ обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на търговски помещения - публична държавна собственост, находящи се в административната сграда на ОПУ-Кърджали

Виж повече

07.06.2023
АПИ обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот - публична държавна собственост, предоставен за управление на ОПУ-Благоевград

Виж повече

23.05.2023
АПИ обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот, стопанисван от ОПУ - Стара Загора

Виж повече

22.05.2023
АПИ обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на търговски помещения - публична държавна собственост, управлявани от ОПУ - Кърджали

Виж повече

19.05.2023
АПИ обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на: част от имот – частна държавна собственост, стопанисван от ОПУ – Пловдив, находящ се в землището на с. Красново

Виж повече

15.05.2023
АПИ обявява търг с тайно/явно наддаване за отдаване под наем на части от имоти - публична и частна държавна собственост, стопанисвани от ОПУ - Велико Търново

Виж повече

12.05.2023
Съобщение за търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имот публична държавна собственост, предоставен за управление на ОПУ-Перник

Виж повече

09.05.2023
Съобщение за изплащането на определените съгласно РМС 219 от 27.03.2023 г., парични обезщетения на собствениците на отчуждени имоти за изграждане на АМ "Европа" в землищата на с. Хераково, с. Храбърско и с. Петърч

Виж повече

28.04.2023
Заповед за определяне на наемател на имот-частна държавна собственост, стопанисван от ОПУ – Русе, находящ се в землището на с. Брестовица, Община Борово, в местността „Тетралика“

Виж повече

Архив на обявите за предишен период
Виж повече

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg