Купете е-винетка: bgtoll.bg

Обяви

24.09.2021
Съобщение за издадена заповед за определяне на наемател на част от имот - частна държавна собственост

Виж повече

24.09.2021
Съобщение за издадена заповед за определяне на наемател на част от имот - частна държавна собственост

Виж повече

24.09.2021
Съобщение за издадена заповед за определяне на наемател на част от имот - частна държавна собственост

Виж повече

17.09.2021
АПИ обявява търг с явно наддаване за продажба на плодове, добити от крайпътни насаждения, разположени по РПМ на територията на ОПУ-Добрич

Виж повече

25.08.2021
АПИ обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имот публична държавна собственост, находящи се в гр. Перник

Виж повече

29.07.2021
ОПУ-Търговище публикува съобщение до ''ТАН ЛОДЖИСТИК'' ЕООД и Акт за установяване на ПДВ

Виж повече

09.07.2021
АПИ обявява търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на имоти – частна държавна собственост, стопанисвани от ОПУ-Силистра

Виж повече

06.07.2021
Съобщение за издадена заповед за определяне на наемател на имот – частна държавна собственост

Виж повече

06.07.2021
Съобщение за издадена заповед за определяне на наемател на имот – частна държавна собственост

Виж повече

06.07.2021
Съобщение за издадена заповед за определяне на наемател на имот – частна държавна собственост

Виж повече

05.07.2021
Съобщение за издадена заповед за определяне на наемател на част от имот - частна държавна собственост

Виж повече

02.07.2021
АПИ обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещения, находящи се в сградата на Районна пътна служба - Разлог

Виж повече

02.07.2021
АПИ обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещения съставляващи част от 4-ти етаж от административна сграда - управлявани от ОПУ-Разград

Виж повече

02.07.2021
АПИ обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещения съставляващи част от 4-ти етаж от административна сграда - управлявани от ОПУ-Разград

Виж повече

11.06.2021
Писмо на ОПУ-София до „Ай Пи Рисърч енд Консултинг“ ЕООД за демонтаж на рекламно съоръжение

Виж повече

10.06.2021
Писмо на ОПУ-Търговище до „ТАН ЛОДЖИСТИК” ЕООД“ за демонтаж на рекламно съоръжение

Виж повече

31.05.2021
АПИ обявява писмо до „Даро Кар“ ЕООД за премахване на незаконно изградено рекламно съоръжение

Виж повече

21.05.2021
АПИ обявява писмо до "ТРАНСКОМ" ООД за премахване на незаконно изградено рекламно съоръжение

Виж повече

20.05.2021
Заповед за отнемане на Разрешение за СПП чрез експлоатация на ТКО до "Тайгър Агри" ЕООД

Виж повече

20.05.2021
Заповед за отнемане на Разрешение за СПП чрез експлоатация на ТКО до "Газхим" ООД

Виж повече

Архив на обявите за предишен период
Виж повече

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg