Купете е-винетка: bgtoll.bg

Обяви

18.04.2023
Съобщение за започване изплащането на парични обезщетения за собствениците на отчуждени имоти за модернизация на път I-1 Видин - Ботевград, участък от км 61+750 до км 102+060 на територията на Областите Видин и Монтана

Виж повече

18.04.2023
Съобщение за започване изплащането на определените парични обезщетения за собствениците на отчуждени имоти за изграждане на път I-1 Обход на гр. Монтана от км 102+060 до км 114+512,20, в частта на пътен възел при км 102+753

Виж повече

10.04.2023
ОПУ-София оповестява писмо до "ДМД КОНСУЛТИНГ" ООД

Виж повече

07.04.2023
ОПУ-София оповестява в интернет сайта на АПИ писмо до "ДМД КОНСУЛТИНГ" ООД

Виж повече

04.04.2023
Обява във връзка със започнала процедура по отчуждаване на имоти - частна собственост за изграждане на АМ „Европа“

Виж повече

28.03.2023
Заповед за определен наемател на част от имот-публична държавна собственост, стопанисван от ОПУ - Монтана

Виж повече

16.03.2023
Съобщение за започване изплащането на парични обезщетения на собствениците на отчуждени имоти при изграждане на обект: „АМ „Европа“ участък по нов терен от км 32+447.20 до км 48+611.93“

Виж повече

13.03.2023
Писмо на ОПУ - София до "ДМД КОНСУЛТИНГ" ООД

Виж повече

28.02.2023
Писмо на ОПУ - София до "ДМД КОНСУЛТИНГ" ООД

Виж повече

27.02.2023
АПИ обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на: част от „Пътен кантон Крушаре“, находящ се в землището на с. Крушаре, обл. Сливен

Виж повече

24.02.2023
Съобщение за започнала процедура по отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нуждa за изграждане на обект "Модернизация на път I-8 "Калотина - СОП", част от Обект "Автомагистрала "Европа"

Виж повече

21.02.2023
ПИСМО ОТ ОПУ - СОФИЯ ДО "МАРТ МЕДИЯ" ЕООД

Виж повече

16.02.2023
АПИ обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти - частна държавна собственост, по обособени позиции, предоставени за управление на ОПУ – Русе

Виж повече

10.02.2023
Обявление за започване на отчуждаване на имоти и части от имоти засегнати от изграждането на обхода на Монтана в землището на село Долна Вереница

Виж повече

08.02.2023
АПИ обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти на територията на област Стара Загора

Виж повече

03.02.2023
АПИ обявява търг с тайно/явно наддаване за отдаване под наем на части от имоти, стопанисвани от ОПУ - Велико Търново, предназначени за бази и опорни пунктове за осъществяване на дейности по текущ ремонт и поддържане

Виж повече

01.02.2023
ОПУ-Монтана обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична държавна собственост

Виж повече

31.01.2023
ОПУ-Пазарджик обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична държавна собственост

Виж повече

31.01.2023
Съобщение за отчуждаване на имоти и части от имоти за модернизацията на път I-1 Видин - Ботевград на територията на областите Видин и Монтана

Виж повече

31.01.2023
Съобщение до собствениците на имоти, отчуждени за изграждане на обект: Модернизация на участък от път I-1 Видин – Ботевград, в област Видин и област Монтана

Виж повече

Архив на обявите за предишен период
Виж повече

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg