Купете е-винетка: bgtoll.bg

Обяви

09.11.2022
Съобщение за започване на изплащането на определените парични обезщетения на собствениците на отчуждени имоти при изграждане на АМ "Хемус" в участъка от км 189 до км 222 в област Велико Търново

Виж повече

24.10.2022
ОПУ - Хасково публикува писмо до Галя Кръстева, гр. Харманли

Виж повече

24.10.2022
ОПУ - Хасково публикува покана за доброволно изпълнение на публично държавно вземане до Галя Кръстева, гр. Харманли

Виж повече

03.10.2022
Писмо на ОПУ-София до "ЕКСПЕРИМЕНТАР ЕН КАСА" ЕООД

Виж повече

12.08.2022
Агенция „Пътна инфраструктура“ продава на Софийската стокова борса фрезована асфалтова смес

Виж повече

01.08.2022
Съобщение за започване на изплащането на определените парични обезщетения на собствениците на отчуждени имоти при изграждане на АМ "Хемус" в участъка от км 189 до км 222

Виж повече

28.07.2022
ОПУ – Хасково публикува акт за установяване на публично държавно вземане на Галя Кръстева

Виж повече

18.07.2022
АПИ уведомява собствениците на имоти, засегнати от обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 137+800 до км 166+144, че започва изплащане на определените парични обезщетения за имоти

Виж повече

18.07.2022
АПИ уведомява собствениците на имоти, засегнати от обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км 103+150, че започва изплащане на определените парични обезщетения за имоти

Виж повече

18.07.2022
АПИ уведомява собствениците на имоти, засегнати от обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до км 122+260, че започва изплащане на определените парични обезщетения за имоти

Виж повече

18.07.2022
Съобщение за започване изплащането на определените парични обезщетения за собствениците на отчуждени имоти за изграждане на обект: Автомагистрала "Хемус", участък от км 122+260 до км 139+340

Виж повече

18.07.2022
Съобщение за започване изплащането на определените парични обезщетения за собствениците на отчуждени имоти за изграждане на обект: Автомагистрала "Хемус", участък от км 122+260 до км 139+340

Виж повече

18.07.2022
АПИ уведомява собствениците на имоти, засегнати от обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км км 166+144 до км 189+344, че започва изплащане на определените парични обезщетения за имоти - област Ловеч

Виж повече

18.07.2022
АПИ уведомява собствениците на имоти, засегнати от обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км км 166+144 до км 189+344, че започва изплащане на определените парични обезщетения за имоти - област Велико Търново

Виж повече

03.06.2022
Обявление на ОПУ-София до "ТРИПЪЛ ЕС АДВАРТАЙЗИНГ" ООД

Виж повече

24.05.2022
Уведомление до собствениците на имоти, засегнати от обект: „АМ „Хемус”, участък от км 122+260 до км 139+340“ на територията на област Плевен

Виж повече

24.05.2022
Уведомление до собствениците на имоти, засегнати от обект: „АМ „Хемус”, участък от км 137+800 до км 166+144“ на територията на област Плевен

Виж повече

26.04.2022
АПИ продава на Софийската стокова борса метални отпадъци, добити при поддръжка, строителни и ремонтни дейности на РПМ и излезли от употреба автомобили

Виж повече

21.04.2022
АПИ уведомява собствениците на имоти, засегнати от обект: „АМ „Хемус“, участък от км 166+144 до км 189+344 на територията на област Ловеч и област Велико Търново, че започва процедура по изплащане на определените парични обезщетения

Виж повече

14.04.2022
Заповед за определяне на наемател на част от имот – публична държавна собственост, предоставен за управление на ОПУ - Смолян

Виж повече

Архив на обявите за предишен период
Виж повече

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg