Купете е-винетка: bgtoll.bg

Заповед за определяне на наемател в резултат на проведен търг за част от имот – публична държавна собственост, представляващ ведомствено барче

27.01.2023

Агенция „Пътна инфраструктура“

Заповед

за определяне на наемател в резултат на проведен търг за част от имот – публична държавна собственост, представляващ ведомствено барче

 

В резултат на проведен търг по реда на чл. 16, ал. 2 във връзка с чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост  и Решение на УС на Агенция „Пътна инфраструктура“, обективирано в Протокол № РД-15-130/23 от заседание, проведено на 20.01.2023 г. и Заповед № РД-11-125/26.01.2023 г. на Председателя на УС на Агенция „Пътна инфраструктура“, за наемател е определен участникът „КАПЕВАС“ ЕООД с ЕИК 203829570, гр. София на част от имот – публична държавна собственост, представляващ ведомствено барче, находящо се на 9-ти етаж в административната сграда на Агенция „Пътна инфраструктура“, гр. София, бул. Македония № 3.
 

Заповед № РД-11-125/26.01.2023 г.

 

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg