Купете е-винетка: bgtoll.bg

Писмо на ОПУ - София до "СИМБАЛИ ГРУП" ООД

22.11.2022

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

 

Днес 22.11.2022 г. на основание чл.61, ал.3 от АПК (лицето не е намерено на посочения от него адрес, обявен в Търговския регистър) оповестяваме на интернет страницата на Агенция „Пътна инфраструктура":
 

ДО

"СИМБАЛИ ГРУП" ООД

 

област София, община София, гр. София 1000,

р-н “Средец”, ул. "Христо Белчев" № 6, ет. 2

 

e-mail: m.koleva.simbalimediagroup@gmail.com

        

       Относно:  Прекратяване на Разрешение № РСПП-358/27.06.2017 г.  

                 

                  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЗАЙКОВ,

          

           Във връзка с Ваша Молба вх. № 53-00-1768/24.10.2022 г. относно прекратяване на Разрешение за специално ползване на пътищата чрез експлоатация на рекламно съоръжение № РСПП-358/27.06.2017 г., Ви информирам:

              След направен оглед на АМ „Хемус“ при км 12+525 ляво е установено, че фундаментът на рекламното съоръжение и част от конструкцията му не са премахнати, съответно по-нататъшната процедура по прекратяване на разрешението и годишните такси не може да продължи. Условие за съставяне на констативен протокол и издаване на заповед за прекратяване им е фундаментът да не надвишава нивото на терена и рекламното съоръжение да бъде изцяло демонтирано.

Процедурата ще може да продължи, след като изпълните горецитираните изисквания.

 

                Приложения: 2 броя снимков материал

Писмо на ОПУ - София

Снимка 1

Снимка 2

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg