Купете е-винетка: bgtoll.bg

Писмо на ОПУ - София до "МОСКИТО" ООД

24.01.2023

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

 

Днес 24.01.2023 г. на основание чл.61, ал.3 от АПК (лицето не е намерено на посочения от него адрес, обявен в Търговския регистър) оповестяваме на интернет страницата на Агенция „Пътна инфраструктура":

 

ДО

"МОСКИТО" ООД

област София, община Столична, гр. София 1231

р-н „Надежда“, ж.к. Свобода, бл. 17, вх. Б, ет. 5, ап. 32

 

Относно:  Протоколи от предварителен оглед

 

                   УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПЕНЕВ,

         

Във връзка с Ваше Искане вх. №53-00-1701/14.10.2022 г. относно извършване на предварителен оглед за изграждане на рекламни съоръжения, приложено Ви изпращам протоколи № 6, 7 и 8/24.10.2022 г.

Приложения

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg