Купете е-винетка: bgtoll.bg

ОПУ - Хасково публикува писмо до Галя Кръстева, гр. Харманли

24.10.2022

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ - ХАСКОВО

 

До

г – жа ГАЛЯ ДОБРЕВА КРЪСТЕВА

ул. „Георги Жечев” № 62

гр. Харманли

 

 

Относно: Заповеди за отнемане на разрешения за СПП чрез експлоатация на рекламни  съоръжения (РС).

 

 

 

 

 

Уважаема госпожо Кръстева,

 

Във връзка с влезли в сила Заповеди на Директора на ОПУ Хасково за отнемане на разрешения за специално ползване на пътищата чрез експлоатация на рекламни съоръжения с № РД – 22 – 1 / 04.01.2022 г. и РД – 22 – 2 / 04.01.2022 г. на път II–76 при км 57+150 ляво и път III–554 при км 72+770 ляво Ви задължаваме в 14 – дневен срок от получаване на настоящото писмо да демонтирате РС и възстановите обхвата на пътя в първоначалния му вид.

      При условие, че не изпълните в срок изискванията на администрацията, управляваща пътя, ще Ви бъде съставен Акт за административно нарушение, съгл. чл. 26, ал. 2, т. 1, букви „б” и „в” от Закона за пътищата и РС ще бъдат демонтирани от нас за Ваша сметка.

инж. Радостин Ламбрев                   

Директор ОПУ Хасково

 

 

 

 

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg