Купете е-винетка: bgtoll.bg

Обявление на ОПУ-София до "ТРИПЪЛ ЕС АДВАРТАЙЗИНГ" ООД

03.06.2022

 
 
Агенция „Пътна инфраструктура"
 
Днес 03.06.2022 г. на основание чл.61, ал.3 от АПК (лицето не е намерено на посочения от него адрес, обявен в Търговския регистър) оповестяваме на интернет страницата на Агенция „Пътна инфраструктура":
 

ДО
"ТРИПЪЛ ЕС АДВАРТАЙЗИНГ" ООД
 
област Варна, община Варна, гр. Варна 9000,
район „Одесос“, бул. „Цар Освободител“ № 101, вх. А, ет. 2, ап. 4
e-mail: striple@mail.bg
 
 
Относно: Прекратяване на РЕ за РС
 
               
               УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТЕФАНОВ,
               УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СКУМРИЕВ,            
 
Приложено, изпращам Ви Заповед № РД-22-14/13.04.2022 г. относно прекратяване на РСПП-187/26.06.2017 г.

Заповед
            
ИНЖ. РУМЕН САЧАНСКИ
ДИРЕКТОР НА ОПУ - СОФИЯ

3.06.2022 г.

 

 

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg