Купете е-винетка: bgtoll.bg

Министърът на регионалното развитие и благоустройството обявява, че е започнала процедура по отчуждаване на имоти за държавна нужда за изграждане на път II-11 Мизия - Оряхово - Крушовене, участък – обход на град Оряхово

31.05.2024

О Б Я В Л Е Н И Е

Министърът на регионалното развитие и благоустройството, на основание чл. 34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост (ЗДС) обявява, че е започнала процедура по отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на Обект „Път II-11 „Мизия - Оряхово - Крушовене“, участък – обход на град Оряхово“, на територията на община Оряхово, област Враца, подробно описани в Решение № 355 на Министерския съвет от 23 май 2024 г.

С Решение № 302 на Министерския съвет от 2012 г. Обект „Път II-11 „(о. п. Видин - Димово) -  Симеоново -  Ботево - Арчар - Лом - о. п. Козлодуй - Оряхово -  Гиген -  Брест -  Гулянци - (Дебово - Никопол)“, е  обявен за обект с национално значение по смисъла на § 5, т. 62 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията и за национален обект по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на ЗДС.

Финансирането на процедурата по отчуждаване на имотите и частите от имотите - частна собственост се осигурява от Агенция „Пътна инфраструктура“.

 

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg