Купете е-винетка: bgtoll.bg

Кариери - Окончателни резултати от конкурси

23.12.2021
Окончателни резултати на кандидатите за длъжност „главен експерт“ в отдел „Инвестиционно-ремонтни дейности” в ОПУ - Велико Търново

Виж повече

02.12.2021
Окончателни резултати на кандидатите за длъжността „главен експерт“ в отдел „Разрешителни режими“, дирекция „Поддържане на пътната инфраструктура“ при АПИ

Виж повече

26.11.2021
Съобщение за приключване на конкурс без класиране за длъжността „старши експерт” в отдел „Организация на процедури и възлагане на обществени поръчки“, дирекция „Обществени поръчки и правно обслужване“ при АПИ

Виж повече

25.11.2021
Окончателни резултати на кандидатите за длъжността "главен инспектор" отдел „Контролни дейности“, дирекция „Анализ на риска и оперативен контрол“ в централна администрация на АПИ

Виж повече

24.11.2021
Окончателни резултати от конкурс за длъжността „младши експерт“ в отдел „Административно обслужване“ в ОПУ – Софи

Виж повече

19.11.2021
Окончателни резултати на кандидатите за длъжността „старши експерт“ в отдел „Инвестиционно-ремонтни дейности” в ОПУ - Сливен

Виж повече

19.11.2021
Окончателни резултати на кандидатите за длъжността „главен експерт“ в отдел „Инвестиционно-ремонтни дейности” в ОПУ - Сливен

Виж повече

18.11.2021
Окончателни резултати на кандидатите за длъжността "главен експерт" – 1 щ.бр. отдел „Координация и изпълнение на проекти по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“, дирекция „Изпълнение на проекти по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020“

Виж повече

17.11.2021
Окончателни резултати на кандидатите за длъжността „юрисконсулт“ в отдел „Административно обслужване“ в ОПУ - Шумен

Виж повече

17.11.2021
Окончателни резултати на кандидатите за длъжността „младши експерт“ в отдел „Инвестиционно-ремонтни дейности“ в ОПУ - Шумен

Виж повече

08.11.2021
Съобщение за приключен конкурс без класиране за длъжността „главен юрисконсулт” в отдел „Процесуално представителство и контрол на обществените поръчки“, дирекция „Обществени поръчки и правно обслужване“ при АПИ

Виж повече

05.11.2021
Окончателни резултати на кандидатите за длъжността „юрисконсулт", отдел ОПВОП в дирекция "Обществени поръчки и правно обслужване"

Виж повече

05.11.2021
Формуляр за окончателните резултати на кандидата за длъжност "главен експерт" в отдел "Инвестиционно-ремонтни дейности" в ОПУ-Перник при АПИ

Виж повече

05.11.2021
Формуляр за окончателните резултати на кандидата за длъжност "младши експерт" в отдел "Пътни съоръжения" в Институт по пътища и мостове при АПИ

Виж повече

03.11.2021
Окончателни резултати на кандидатите за длъжността „младши експерт“ в сектор „Административно правоприлагане“, отдел „Контрол и правоприлагане“ при Национално тол управление към Агенция „Пътна инфраструктура“

Виж повече

18.10.2021
Окончателни резултати на кандидатите за длъжността "финансов контрольор“ в Национално тол управление

Виж повече

18.10.2021
Съобщение за приключен конкурс без класиране - „началник сектор“ „Поддръжка на информационна система“ в отдел „Управление на информационна система и инфраструктура“ в НТУ

Виж повече

15.10.2021
Окончателни резултати на кандидатите от конкурса за длъжността „юрисконсулт“ в отдел „ Административно обслужване“, в ОПУ – Ямбол на АПИ

Виж повече

15.10.2021
Окончателни резултати на кандидатите от конкурса за длъжността „старши експерт“ в отдел „ Инвестиционно-ремонтни дейности“ в ОПУ – Ямбол на АПИ

Виж повече

07.10.2021
Окончателни резултати на кандидатите за длъжността „главен експерт“ в отдел „Поддържане на републиканските пътища“, дирекция „Поддържане на пътната инфраструктура“ при Агенция „Пътна инфраструктура”

Виж повече

Архив на обявите за предишен период
Виж повече

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg