Купете е-винетка: bgtoll.bg

Кариери - Окончателни резултати от конкурси

14.10.2022
Окончателните резултати от проведен конкурс за длъжността „младши експерт“ в сектор „Жалби“, отдел „Администрация и финанси“, НТУ

Виж повече

07.10.2022
Окончателни резултати на кандидатите за длъжност "Главен експерт-комуникационни функции", сектор ЦВП, НТУ

Виж повече

07.10.2022
Окончателни резултати на кандидатите за длъжност "Младши експерт", сектор ЦВП, НТУ

Виж повече

07.10.2022
Окончателни резултати на кандидатите за длъжност "Главен експерт", сектор ЦВП, НТУ

Виж повече

07.10.2022
Окончателни резултати на кандидатите за длъжността „младши експерт“ в сектор „Административно правоприлагане“, отдел „Контрол и правоприлагане“ в НТУ

Виж повече

05.10.2022
Окончателни резултати на кандидатите за длъжността „старши експерт“ /комуникационни функции/ в сектор „Център за взаимодействие с потребителите“, отдел „Обслужване на клиенти“ – 2 щ. бр. в НТУ

Виж повече

28.09.2022
Окончателни резултати на кандидатите за длъжност Директор на дирекция "Поддържане на пътната инфраструктура" в ЦА на АПИ

Виж повече

23.08.2022
Окончателни резултати на кандидатите за длъжността „старши експерт“ в отдел „Инвестиционно-ремонтни дейности“ към ОПУ - Кюстендил

Виж повече

19.08.2022
Окончателен резултат на кандидата за длъжността „главен експерт“ в отдел „Връзки с обществеността и протокол“, дирекция „Комуникации и информация“

Виж повече

16.08.2022
Окончателни резултати на кандидатите за длъжност "главен инспектор" - 3 щ. бр. в отдел "Контролни дейности", на дирекция "Анализ на риска и операивен контрол" при АПИ

Виж повече

16.08.2022
Окончателни резултати на кандидатите за длъжността "старши експерт" в отдел "Административно обслужване" в Областно пътно управление - Видин

Виж повече

03.08.2022
Окончателни резултати на кандидатите за длъжността „началник на отдел“ - 1 щ. бр. в отдел "Администрация и финанси" в Национално тол управление

Виж повече

03.08.2022
Окончателни резултати на кандидатите за длъжността „главен експерт“ - 2 щ. бр. в отдел "Управление на собствеността" в дирекция „Административно обслужване, човешки ресурси и управление на собствеността"

Виж повече

01.08.2022
Окончателните резултати на кандидатите за длъжността началник на отдел "Инвестиционно - ремонтни дейности" в Областно пътно управление - София

Виж повече

26.07.2022
Окончателни резултати на кандидатите за длъжността „главен юрисконсулт“ в сектор „Правно - административно обслужване“, отдел „Администрация и финанси“, НТУ

Виж повече

21.07.2022
Окончателни резултати на кандидатите за длъжност "главен експерт" в отдел „Планиране, анализ и регистър на обществените поръчки“, дирекция "Обществени поръчки и правно обслужване"

Виж повече

18.07.2022
Окончателни резултати на кандидатите за длъжността "главен експерт" - 1 щ. бр. в отдел "Поддържане на републиканските пътища", дирекция "Поддържане на пътната инфраструктура"

Виж повече

08.07.2022
Окончателни резултати на кандидатите за длъжност „главен юрисконсулт“ в отдел АО в ОПУ – Ловеч

Виж повече

05.07.2022
Окончателни резултати на кандидатите за длъжност директор на ОПУ - Монтана, ОПУ - Плевен, ОПУ - Ямбол, ОПУ - Бургас, ОПУ - Сливен

Виж повече

04.07.2022
Окончателни резултати на кандидатите за длъжността „младши експерт“ в отдел „Отчуждителни процедури“, в дирекция "Инвестиционно проектиране и отчуждителни процедури"

Виж повече

Архив на обявите за предишен период
Виж повече

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg