Купете е-винетка: bgtoll.bg

Кариери - Окончателни резултати от конкурси

01.12.2022
Окончателни резултати на кандидатите за длъжността „Юрисконсулт“ в сектор „Контрол и правоприлагане“ - Варна, отдел „Контол и првоприлагане“ в национално тол управление към Агенция „Пътна инфраструктура”

Виж повече

30.11.2022
Окончателни резултати от проведен конкурс за длъжност „главен експерт“ в отдел „Инвестиционно-ремонтни дейности“, ОПУ гр. Враца при Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ)

Виж повече

30.11.2022
Окончателни резултати от проведен конкурс за длъжността „главен експерт“ в сектор „Административно правоприлагане“, отдел „Контрол и правоприлагане“ в Национално ТОЛ управление при Агенция „Пътна инфраструктура“

Виж повече

21.11.2022
Окончателни резултати на кандидатите за длъжността „главен експерт“ в отдел „Планове и проекти“, НТУ

Виж повече

15.11.2022
Окончателни резултати на кандидатите за длъжността "старши експерт" - 1 щ.бр. в отдел „Инвестиционно-ремонтни дейности”, в ОПУ - Варна

Виж повече

15.11.2022
Окончателни резултати на кандидатите за длъжността "младши експерт" - 1 щ. бр. в отдел „Инвестиционно-ремонтни дейности” в ОПУ - София

Виж повече

14.11.2022
Окончателни резултати на кандидатите за длъжност „Системен администратор II ст.“–3 щ. бр. отдел „Управление на информационна система и инфраструктура“, сектор "Информационна сигурност и системна интеграция"

Виж повече

14.11.2022
Окончателни резултати на кандидатите за длъжност „експерт анализатор работни процеси II ст.“–2 щ. бр. отдел „Управление на информационна система и инфраструктура“, сектор "Опериране на инфраструктура и комуникации"

Виж повече

14.11.2022
Окончателни резултати на кандидатите за длъжност „експерт анализатор работни процеси III ст.“–6 щ. бр. отдел „Управление на информационна система и инфраструктура“, сектор "Информационна сигурност и системна интеграция"

Виж повече

07.11.2022
Окончателни резултати от конкурс за длъжността младши експерт, сектор "Финансово – счетоводно обслужване", отдел "Администрация и финанси", НТУ

Виж повече

07.11.2022
Окончателни резултати на кандидата за длъжност "главен юрисконсулт", отдел "Управление на собствеността" в дирекция АОЧРУС , АПИ

Виж повече

07.11.2022
Окончателни резултати от конкурс за длъжността старши юрисконсулт, сектор "Правно - административно обслужване", отдел "Администрация и финанси", НТУ

Виж повече

04.11.2022
Окончателни резултати на кандидатите за длъжност „главен експерт“ в сектор "Финансово - счетоводно обслужване", отдел "Администрация и финанси" в НТУ

Виж повече

04.11.2022
Окончателни резултати на кандидатите за длъжност „Главен експерт“ - 1 щатна бройка в отдел "Управление на собствеността" в дирекция „Административно обслужване, човешки ресурси и управление на собствеността" при АПИ

Виж повече

02.11.2022
Окончателни резултати на кандидатите за длъжност „Младши експерт“- 1 щ. бр. в отдел "Планове и проекти" на НТУ при АПИ

Виж повече

01.11.2022
Окончателни резултати на кандидатите за длъжността "главен експерт" в сектор „Тeхническа подръжка на крайпътна и правоприлагаща инфраструктура", отдел "Управление на информационна система и инфраструктура", НТУ

Виж повече

31.10.2022
Окончателни резултати на кандидатите за длъжността „главен инспектор“ в сектор „Контрол и правоприлагане - Варна“, отдел „Контрол и правоприлагане“ в НТУ

Виж повече

28.10.2022
Окончателни резултати на кандидатите за длъжността „младши експерт” – 7 щ. бр. в сектор „Верификация на нарушенията“, отдел „Контрол и правоприлагане“, НТУ

Виж повече

28.10.2022
Окончателни резултати на кандидатите за длъжността „главен експерт“ в сектор "Правно-административно обслужване", отдел „Администрация и финанси“, НТУ

Виж повече

26.10.2022
Окончателни резултати на кандидатите за длъжността „главен експерт“ – 1 щ. бр. в отдел ППППДОПРР, дирекция „Изпълнение на проекти на оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020 и по програми за териториално сътрудничество на Европейския съюз“

Виж повече

Архив на обявите за предишен период
Виж повече

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg