Купете е-винетка: bgtoll.bg

Кариери - Окончателни резултати от конкурси

16.03.2023
Окончателни резултати на кандидатите за длъжността „младши експерт“ (управление на собствеността) в отдел „Административно обслужване“ в ОПУ - Сливен

Виж повече

16.03.2023
Окончателни резултати на кандидатите за длъжността „главен юрисконсулт“ в отдел „Административно обслужване“ в ОПУ - Сливен

Виж повече

16.03.2023
Окончателни резултати на кандидатите за длъжността „младши експерт“ (деловодство) в отдел „Административно обслужване“ в ОПУ - Сливен

Виж повече

10.03.2023
Окончателни резултати на кандидатите за длъжността "системен администратор III степен“ в сектор "Поддръжка на информационна система", отдел „Управление на информационна система и инфраструктура“, НТУ

Виж повече

06.03.2023
Окончателни резултати на кандидатите за длъжността "Главен експерт" в отдел ИРД, ОПУ - Кюстендил

Виж повече

27.02.2023
Окончателни резултати на кандидатите за длъжност „главен експерт“ в дирекция „Пътна безопасност и планиране на дейности по РПМ“ в АПИ

Виж повече

27.02.2023
Окончателни резултати на кандидатите за длъжност „Младши експерт“- 1 щ. бр. в сектор „Опериране на инфраструктура и комуникации“, отдел „Управление на информационна система и инфраструктура“ при НТУ

Виж повече

23.02.2023
Окончателни резултати на кандидатите за длъжността "Главен експерт" в отдел ОИМД, дирекция КИ, АПИ

Виж повече

16.02.2023
Окончателни резултати на кандидатите за длъжността "Младши експерт" в отдел "Планиране, подготовка на проектни предложения и договаряне по ОП Региони в растеж", Дирекция ИПОП, АПИ

Виж повече

27.01.2023
Окончателни резултати на кандидатите за длъжността „Юрисконсулт“ в сектор „Контрол и правоприлагане“ - Пловдив, отдел „Контол и правоприлагане“ в Национално Тол управление

Виж повече

24.01.2023
Окончателни резултати от конкурс за главен експерт в отдел „Разрешителни режими“, дирекция ППИ

Виж повече

23.01.2023
Окончателните резултати от конкурс за длъжността „Юрисконсулт“ в сектор „Административно правоприлагане“, отдел "Контрол и правоприлагане", Национално тол управление.

Виж повече

19.01.2023
Окончателни резултати на кандидатите за длъжността "старши експерт“ в сектор "Жалби", отдел „Администрация и финанси“, НТУ при Агенция „Пътна инфраструктура”

Виж повече

18.01.2023
Окончателни резултати на кандидатите за длъжността „младши експерт“ в отдел ИРД, ОПУ Монтана

Виж повече

12.01.2023
Окончателни резултати от конкурс за длъжността „Системен администратор II степен“ в сектор „Поддръжка на информационна система“, отдел "Управление на информационна система и инфраструктура", НТУ

Виж повече

10.01.2023
Окончателни резултати на кандидатите за длъжността „младши експерт“ в отдел „Административно обслужване“ в ОПУ - Кърджали

Виж повече

03.01.2023
Окончателни резултати на кандидатите за длъжността „главен юрисконсулт“ в сектор "Жалби", отдел „Администрация и финанси“ в Национално тол управление

Виж повече

22.12.2022
Окончателни резултати на кандидатите за длъжност "главен експерт" в дирекция "Информационни технологии и системи"

Виж повече

19.12.2022
Окончателни резултати от конкурс за длъжност "главен експерт" в отдел УС, дирекция АОЧРУС, АПИ

Виж повече

16.12.2022
Окончателни резултати на кандидатите за длъжността "младши експерт" в отдел ИРД, ОПУ Монтана, АПИ

Виж повече

Архив на обявите за предишен период
Виж повече

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg