Купете е-винетка: bgtoll.bg

Кариери - Окончателни резултати от конкурси

27.03.2024
Окончателни резултати на кандидатите за длъжността "главен експерт", отдел ИРД, ОПУ - Благоевград

Виж повече

20.03.2024
Окончателни резултати на кандидатите за длъжност „Старши експерт“ в отдел "Отчуждителни процедури", дирекция "Инвестиционно проектиране и отчуждителни процедури" в ЦА АПИ

Виж повече

15.03.2024
Окончателни резултати на кандидатите за длъжността "главен експерт" в отдел ИП, дирекция ИПОП

Виж повече

11.03.2024
Окончателни резултати на кандидатите за длъжност „юрисконсулт“ – 2 щ. бр. отдел „Контрол и правоприлагане“, сектор "Контрол и правоприлагане" - Велико Търново, в НТУ

Виж повече

08.03.2024
Окончателни резултати на кандидатите за длъжността „юрисконсулт“, отдел ПО, дирекция ОППО

Виж повече

23.02.2024
Окончателни резултати на кандидатите за длъжността „главен експерт“ в отдел „Подготовка на проекти по ОПТТИ“, дирекция „Изпълнение на проекти по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020“

Виж повече

23.02.2024
Окончателните резултати на кандидатите за длъжността „младши експерт“ в отдел "Инвестиционно - ремонтни дейности" в Областно пътно управление - Ямбол

Виж повече

22.02.2024
Окончателни резултати на кандидатите за длъжността „експерт, анализатор на работни процеси III степен“ в сектор „Опериране на инфраструктура и комуникации“, отдел "Управление на информационна система и инфраструктура", НТУ

Виж повече

21.02.2024
Окончателни резултати на кандидатите за длъжността „експерт, анализатор на работни процеси II степен“ в сектор „Опериране на инфраструктура и комуникации“, отдел "Управление на информационна система и инфраструктура", НТУ

Виж повече

26.01.2024
Окончателни резултати на кандидатите за длъжността „старши експерт“ в сектор „Верификация на нарушенията“, отдел "Контрол и правоприлагане", НТУ

Виж повече

26.01.2024
Окончателни резултати на кандидатите за длъжността „младши експерт“ в сектор „Верификация на нарушенията“, отдел "Контрол и правоприлагане", НТУ

Виж повече

25.01.2024
Окончателни резултати на кандидатите за длъжността „младши експерт“ в отдел „Правно-административни дейности и обществени поръчки“ на Национално тол управление

Виж повече

22.01.2024
Окончателни резултати на кандидатите за длъжност „главен експерт“ /Човешки ресурси/ в отдел „Правно-административни дейности и обществени поръчки“ – 1 щ. бр. на НТУ при АПИ

Виж повече

19.01.2024
Окончателни резултати на кандидатите за длъжността „юрисконсулт“ в сектор „Контрол и правоприлагане“-Благоевград, отдел „Контрол и правоприлагане“, НТУ, АПИ

Виж повече

18.01.2024
Окончателен резултат на кандидата за длъжност „главен експерт“ в отдел „Пътни съоръжения“, ИПМ при АПИ

Виж повече

15.01.2024
Окончателни резултати на кандидатите за длъжност „Финансов контрольор“ в Областно пътно управление - Плевен

Виж повече

12.01.2024
Окончателни резултати на кандидатите за длъжността „младши експерт“ в сектор „Административно правоприлагане“, отдел "Контрол и правоприлагане", НТУ

Виж повече

22.12.2023
Окончателни резултати на кандидатите за длъжността „главен експерт“ в отдел „Координация при изпълнение на договори, финансирани от Оперативна програма"Региони в растеж" в дирекция ИПОПРРПТСЕС

Виж повече

22.12.2023
Окончателни резултати от проведен конкурс за длъжността „главен секретар“ на Агенция „Пътна инфраструктура“

Виж повече

20.12.2023
Окончателни резултати на кандидатите за длъжността „началник на отдел“ в отдел "Координиране на проекти, финансирани по програмите за териториално сътрудничество на Европейския съюз", дирекция ИПОПРРПТСЕС

Виж повече

Архив на обявите за предишен период
Виж повече

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg