Купете е-винетка: bgtoll.bg

Кариери - Окончателни резултати от конкурси

22.07.2024
Окончателни резултати на кандидатите за длъжността "главен експерт" в отдел AO,ОПУ-Ловеч

Виж повече

19.07.2024
Окончателен резултат на кандидата за длъжност „директор“ - 1 щ. бр. на НТУ

Виж повече

19.07.2024
Окончателни резултати на кандидатите за длъжност „Обществена информация и международна дейност“, дирекция „Комуникации и информация“ в Агенция „Пътна инфраструктура”

Виж повече

19.07.2024
Окончателни резултати на кандидатите за длъжността „главен експерт“ в отдел „Аварии и ситуационен център“ на дирекция „Поддържане на пътната инфраструктура“

Виж повече

17.07.2024
Окончателни резултати на кандидата за длъжността "главен юрисконсулт" в отдел АППИ, дирекция АОЧРУС

Виж повече

12.07.2024
Съобщение за приключил конкурс без класиране за длъжността „главен експерт” на Областно пътно управление - Благоевград

Виж повече

11.07.2024
Окончателни резултати на кандидатите за длъжността "младши експерт" в отдел АО, ИПМ

Виж повече

10.07.2024
Окончателни резултати на кандидатите за длъжността „младши експерт“- в отдел "Правно обслужване", в дирекция "Обществени поръчки и правно обслужване"

Виж повече

01.07.2024
Окончателни резултати на кандидатите за длъжността „юрисконсулт“ в отдел „Административно обслужване“ на Областно пътно управление - Шумен

Виж повече

28.06.2024
Окончателен резултат на кандидата за длъжност директор на дирекция "Управление на стратегически инфраструктурни проекти" в ЦА на АПИ

Виж повече

19.06.2024
Окончателни резултати на кандидатите за длъжност „главен експерт“- 1 щ. бр. в отдел „Инвестиционно - ремонтни дейности“, ОПУ-Разград

Виж повече

18.06.2024
Окончателни резултати на кандидатите за длъжността „главен експерт“ в отдел „Поддържане на републиканските пътища“, дирекция „Поддържане на пътната инфраструктура“

Виж повече

06.06.2024
Окончателни резултати на кандидатите за длъжността „главен юрисконсулт“ в отдел „Правно - административни дейности и обществени поръчки“ в Национално тол управление

Виж повече

03.06.2024
Окончателните резултати на кандидатите за длъжност „главен експерт“ /човешки ресурси/ в отдел „Правно - административни дейности и обществени поръчки“, Национално тол управление

Виж повече

10.05.2024
Окончателни резултати на кандидатите за длъжноста "финансов контрольор" в ОПУ-Видин

Виж повече

09.05.2024
Окончателни резултати на кандидатите за длъжността директор на ОПУ - Перник

Виж повече

07.05.2024
Окончателни резултати на кандидатите за длъжността „младши експерт“ в отдел „Инвестиционно-ремонтни дейности“ в Областно пътно управление - Кърджали

Виж повече

24.04.2024
Окончателни резултати на кандидатите за длъжността „главен експерт“ в отдел „Обследване на пътищата и конструктивни качества на настилките“ към Институт по пътища и мостове

Виж повече

27.03.2024
Окончателни резултати на кандидатите за длъжността "главен експерт", отдел ИРД, ОПУ - Благоевград

Виж повече

20.03.2024
Окончателни резултати на кандидатите за длъжност „Старши експерт“ в отдел "Отчуждителни процедури", дирекция "Инвестиционно проектиране и отчуждителни процедури" в ЦА АПИ

Виж повече

Архив на обявите за предишен период
Виж повече

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg