Купете е-винетка: bgtoll.bg

Кариери - Окончателни резултати от конкурси

06.06.2022
Oкончателни резултати на кандидатите за длъжността "главен експерт" 2 щ.бр.в сектор "Финансово-счетоводно обслужване" на НТУ при АПИ

Виж повече

16.05.2022
Oкончателни резултати на кандидатите за длъжността "директор" на дирекция "Поддържане на пътна инфраструктура" в ЦА на АПИ

Виж повече

13.05.2022
Oкончателни резултати на кандидатите за длъжността "младши експерт" в отдел "Правно обслужване", дирекция ОППО в АПИ

Виж повече

09.05.2022
Oкончателни резултати на кандидатите за длъжността "главен експерт" - 1 щ.бр. в дирекция "Пътна безопасност и планиране на дейности по РПМ" при АПИ

Виж повече

21.04.2022
Oкончателни резултати на кандидатите за длъжността "старши счетоводител" в отдел "Административно обслужаване" в ОПУ Благоевград при АПИ

Виж повече

12.04.2022
Oкончателни резултати на кандидатите за длъжността "началник на отдел" Административно обслужаване в ОПУ Велико Търново

Виж повече

12.04.2022
Oкончателни резултати на кандидатите за длъжността "младши експерт" в отдел "Строителна химия и пътна сигнализация", в Институт по пътища и мостове при АПИ

Виж повече

11.04.2022
Oкончателни резултати на кандидатите за длъжността "главен експерт" в отдел ИП в дирекция ИПОП при АПИ

Виж повече

08.04.2022
Oкончателни резултати на кандидатите за длъжност "експерт, анализатор на работни процеси III степен" - 2 щ.бр., в дирекция ""Информационни технологии и системи" при АПИ

Виж повече

25.03.2022
Oкончателни резултати на кандидатите за длъжността "главен експерт" в отдел ПСИП, дирекция УСИП при АПИ

Виж повече

24.03.2022
Oкончателни резултати на кандидатите за длъжността началник отдел "Служебен контрол", дирекция "Анализ на риска и оперативен контрол" при АПИ

Виж повече

23.03.2022
Окончателни резултати от проведена конкурсна процедура за длъжността старши експерт в отдел ''Оценка на въздействието върху околната среда и оценка за съвместимост'', дирекция ''Инвестиционно проектиране и отчуждителни процедури'' при АПИ

Виж повече

07.03.2022
Окончателни резултати на кандидатите за длъжността „главен експерт“ в отдел „Управление на човешките ресурси“, дирекция „Административно обслужване, човешки ресурси и управление на собствеността“

Виж повече

02.03.2022
Окончателни резултати на кандидатите за длъжност "Главен юрисконсулт" в отдел Административно обслужване, при ОПУ – Пловдив

Виж повече

22.02.2022
Окончателни резултати на кандидатите за длъжността „главен юрисконсулт“ в отдел АО в ОПУ - Хасково

Виж повече

24.01.2022
Окончателни резултати от проведена конкурсна процедура за длъжността „главен експерт“ в отдел „Административно обслужване“, ОПУ – Плевен

Виж повече

21.01.2022
Окончателни резултати на кандидатите за длъжността "старши експерт", отдел "Автомобилно движение" на „Институт по пътища и мостове“ при Агенция „Пътна инфраструктура“

Виж повече

20.01.2022
Съобщение за приключване на конкурс без класиране за длъжността „старши експерт” в отдел „Пътни съоръжения“, в „Институт по пътища и мостове“ при АПИ

Виж повече

17.01.2022
Окончателни резултати на кандидатите за длъжността „експерт, анализатор на работни процеси III степен“ в сектор "Опериране на инфраструктура и комуникации", отдел „Управление на информационна система и инфраструктура“, НТУ

Виж повече

29.12.2021
Окончателни резултати на кандидатите за длъжността „главен експерт“ в дирекция „Пътна безопасност и планиране на дейности по РПМ"

Виж повече

Архив на обявите за предишен период
Виж повече

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg