Купете е-винетка: bgtoll.bg

Кариери - Окончателни резултати от конкурси

29.04.2021
Окончателни резултати на кандидатите за длъжност „Юрисконсулт“ – в сектор „Административно прилагане“ в отдел „Контрол и правоприлагане“ в национално тол управление при АПИ

Виж повече

13.04.2021
Окончателни резултати на кандидатите за длъжността „главен инспектор“ в сектор „Контрол и правоприлагане - Монтана“, отдел „Контрол и правоприлагане“ при национално тол управление

Виж повече

13.04.2021
Окончателни резултати на кандидатите за длъжност „младши експерт“ в сектор „Финансово-счетоводно обслужване“, отдел „Администрация и финанси“, НТУ към АПИ

Виж повече

09.04.2021
Окончателни резултати на кандидатите за длъжност „главен юрисконсулт“ в отдел „Управление на човешките ресурси“ в дирекция АОЧРУС

Виж повече

07.04.2021
Окончателни резултати на кандидатите за длъжност "главен експерт" в отдел ИРД, в ОПУ - София

Виж повече

06.04.2021
Окончателни резултати на кандидатите за длъжност "Главен инспектор", отдел мониторинг, в дирекция АРОК при АПИ

Виж повече

02.04.2021
Окончателни резултати на кандидатите за длъжност „главен експерт“ в отдел „Инвестиционно-ремонтни дейности”, в ОПУ-Ловеч

Виж повече

01.04.2021
Окончателни резултати на кандидатите за длъжност директор на ОПУ - Стара Загора при Агенция "Пътна инфраструктура"

Виж повече

31.03.2021
Окончателни резултати на кандидатите за длъжността "началник отдел" на отдел „Административно обслужване” в Областно пътно управление - София

Виж повече

30.03.2021
Окончателни резултати на кандидатите за длъжността "главен експерт“ в дирекция „Пътна безопасност и планиране на дейности по републиканската пътна мрежа“ в Агенция „Пътна инфраструктура“

Виж повече

25.03.2021
Окончателни резултати на кандидатите за длъжност „Главен експерт“ в сектор „Финансово-счетоводно обслужване”, отдел "Администарция и финанси", при НТУ към АПИ

Виж повече

15.03.2021
Окончателни резултати на кандидатите в конкурса за длъжността „началник отдел“ на отдел „Тръжни документи, технически норми и правила, дирекция „Инвестиционно проектиране и отчуждителни процедури“

Виж повече

08.03.2021
Окончателни резултати на кандидатите за длъжност "главен експерт", отдел ПСИП, дирекция УСИП в Агенция "Пътна инфраструктура"

Виж повече

08.03.2021
Окончателни резултати на кандидатите за длъжност "главен експерт", отдел "Административно обслужване", ОПУ-Хасково

Виж повече

02.03.2021
Окончателни резултати на кандидатите за длъжността "младши експерт" в отдел "Инвестиционно проектиране", в дирекция ИПОП

Виж повече

Архив на обявите за предишен период
Виж повече

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg