Купете е-винетка: bgtoll.bg

Кариери - Окончателни резултати от конкурси

02.04.2021
Окончателни резултати на кандидатите за длъжност „главен експерт“ в отдел „Инвестиционно-ремонтни дейности”, в ОПУ-Ловеч

Виж повече

01.04.2021
Окончателни резултати на кандидатите за длъжност директор на ОПУ - Стара Загора при Агенция "Пътна инфраструктура"

Виж повече

31.03.2021
Окончателни резултати на кандидатите за длъжността "началник отдел" на отдел „Административно обслужване” в Областно пътно управление - София

Виж повече

30.03.2021
Окончателни резултати на кандидатите за длъжността "главен експерт“ в дирекция „Пътна безопасност и планиране на дейности по републиканската пътна мрежа“ в Агенция „Пътна инфраструктура“

Виж повече

25.03.2021
Окончателни резултати на кандидатите за длъжност „Главен експерт“ в сектор „Финансово-счетоводно обслужване”, отдел "Администарция и финанси", при НТУ към АПИ

Виж повече

15.03.2021
Окончателни резултати на кандидатите в конкурса за длъжността „началник отдел“ на отдел „Тръжни документи, технически норми и правила, дирекция „Инвестиционно проектиране и отчуждителни процедури“

Виж повече

08.03.2021
Окончателни резултати на кандидатите за длъжност "главен експерт", отдел ПСИП, дирекция УСИП в Агенция "Пътна инфраструктура"

Виж повече

08.03.2021
Окончателни резултати на кандидатите за длъжност "главен експерт", отдел "Административно обслужване", ОПУ-Хасково

Виж повече

02.03.2021
Окончателни резултати на кандидатите за длъжността "младши експерт" в отдел "Инвестиционно проектиране", в дирекция ИПОП

Виж повече

Архив на обявите за предишен период
Виж повече

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg