Купете е-винетка: bgtoll.bg

Кариери - Списъци с допуснати и недопуснати кандидати в конкурси

26.01.2024
Списък за допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността „експерт, анализатор на работни процеси III степен” в сектор „Опериране на инфраструктура и комуникации“, отдел „Управление на информационна система и инфраструктура“

Виж повече

26.01.2024
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността „експерт, анализатор на работни процеси II степен” в сектор „Опериране на инфраструктура и комуникации“, отдел „Управление на информационна система и инфраструктура“

Виж повече

25.01.2024
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността "младши експерт" в отдел "Инвестиционно-ремонтни дейности" на ОПУ - Ямбол

Виж повече

22.01.2024
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за длъжността „главен експерт“ в отдел „Подготовка на проекти по ОПТТИ“, дирекция „Изпълнение на проекти по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020“

Виж повече

04.01.2024
Допуснати и недопуснати кандидати до участие в конкурс за длъжност „младши експерт” – 1 щ. бр. в сектор „Верификация на нарушенията“, отдел „Контрол и правоприлагане“ при НТУ

Виж повече

04.01.2024
Допуснати и недопуснати кандидати до участие в конкурс за длъжност „старши експерт” – 3 щ. бр. в сектор „Верификация на нарушенията“, отдел „Контрол и правоприлагане“ при НТУ

Виж повече

21.12.2023
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „главен експерт“ /човешки ресурси/ в отдел „Правно-административни дейности и обществени поръчки“ на Национално тол управление

Виж повече

21.12.2023
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „младши експерт“ в отдел „Правно-административни дейности и обществени поръчки“ на Национално тол управление

Виж повече

11.12.2023
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „младши експерт“ в отдел „Контрол и правоприлагане“, сектор „Административно правоприлагане“ в НТУ

Виж повече

11.12.2023
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „юрисконсулт“ в отдел „Контрол и правоприлагане“, сектор „Административно правоприлагане“ в Национално тол управление

Виж повече

11.12.2023
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „главен експерт“ в отдел „Пътни съоръжения“ на Институт по пътища и мостове

Виж повече

11.12.2023
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността “Финансов контрольор” в ОПУ – Плевен

Виж повече

07.12.2023
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „юрисконсулт“ в сектор „Контрол и правоприлагане“ - Благоевград, отдел „Контрол и правоприлагане“ на Национално тол управление

Виж повече

04.12.2023
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „Системен администратор II степен“, дирекция ИТС, АПИ

Виж повече

04.12.2023
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността "главен секретар" в Агенция "Пътна инфраструктура"

Виж повече

04.12.2023
Допуснати и недопуснати кандидати до участие в конкурс за длъжност: „Главен експерт“ – 1 щ. бр. в дирекция „Изпълнение на проекти по Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020 и по програми за териториално сътрудничество на Европейския съюз“

Виж повече

04.12.2023
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „началник на отдел“ в отдел "Координиране на проекти, финансирани по програмите за териториално сътрудничество на Европейския съюз"

Виж повече

04.12.2023
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността "директор" на дирекция „Административно обслужване, човешки ресурси и управление на собствеността“

Виж повече

27.11.2023
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „главен експерт“ в отдел „Подготовка на проекти по ОПТТИ“, дирекция „Изпълнение на проекти по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020“

Виж повече

24.11.2023
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „юрисконсулт“ в отдел „Контрол и правоприлагане“, сектор „Контрол и правоприлагане“ - Варна в НТУ

Виж повече

Архив на обявите за предишен период
Виж повече

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg