Купете е-винетка: bgtoll.bg

Кариери - Обяви за конкурси

27.10.2023
АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „главен експерт“ в отдел „Инвестиционно проектиране“ в дирекция „Инвестиционно проектиране и отчуждителни процедури“

Виж повече

27.10.2023
АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „директор“ в ОПУ – гр. Кърджали

Виж повече

27.10.2023
АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „главен инспектор“ в отдел “Контролни дейности“, дирекция „Анализ на риска и оперативен контрол“ (АРОК)

Виж повече

27.10.2023
АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „главен инспектор“ в отдел “Служебен контрол“, дирекция „Анализ на риска и оперативен контрол“ (АРОК)

Виж повече

25.10.2023
АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност „Главен секретар“ – 1 щ. бр. в АПИ

Виж повече

24.10.2023
АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността "юрисконсулт" в отдел „Правно обслужване“ в дирекция ,,Обществени поръчки и правно обслужване“

Виж повече

24.10.2023
АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността "старши юрисконсулт" в отдел „Правно обслужване“ в дирекция ,, Обществени поръчки и правно обслужване“

Виж повече

24.10.2023
АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността "главен юрисконсулт" в отдел „Правно обслужване“ в дирекция ,, Обществени поръчки и правно обслужване“

Виж повече

24.10.2023
АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността "старши експерт" в отдел ИРД, ОПУ - Сливен

Виж повече

13.10.2023
Съобщение за прекратен конкурс длъжността „ главен експерт“ в отдел „Инвестиционно –ремонтни дейности“ в ОПУ – София

Виж повече

26.09.2023
Съобщение за прекратен конкурс длъжността „старши експерт“ в отдел „Инвестиционно-ремонтни дейности“ в ОПУ – София

Виж повече

12.09.2023
АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността ,,старши експерт“ в отдел „Управление на човешките ресурси“, дирекция „Административно обслужване, човешки ресурси и управление на собствеността“

Виж повече

12.09.2023
АПИ обявява конкурс за длъжността „главен експерт“ в отдел „Управление на собствеността“ в дирекция „Административно обслужване, човешки ресурси и управление на собствеността“

Виж повече

12.09.2023
АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „главен експерт“ в отдел „Инвестиционно-ремонтни дейности“ в ОПУ - София

Виж повече

12.09.2023
Съобщение за прекратяване на конкурс за главен експерт

Виж повече

12.09.2023
АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „старши експерт“ в отдел „Инвестиционно-ремонтни дейности“ в ОПУ - София

Виж повече

31.08.2023
АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „главен експерт“ в отдел „Поддържане на републиканските пътища“ в дирекция „Поддържане на пътната инфраструктура"

Виж повече

17.08.2023
АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността "главен експерт" в отдел ИРД, ОПУ - Ловеч

Виж повече

16.08.2023
АПИ обявява конкурс за длъжността „юрисконсулт“ в сектор „Контрол и правоприлагане“ - Русе, отдел „Контрол и правоприлагане“ в Национално ТОЛ управление

Виж повече

16.08.2023
Съобщение за прекратен конкурс за длъжността „началник на отдел“ в отдел "Координиране на проекти, финансирани по програмите за териториално сътрудничество на Европейския съюз"

Виж повече

Архив на обявите за предишен период
Виж повече

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg