Купете е-винетка: bgtoll.bg

Кариери - Обяви за конкурси

24.10.2022
Съобщение за прекратяване на конкурс за длъжността „главен експерт“ в отдел „Инвестиционно-ремонтни дейности“ в ОПУ- София

Виж повече

24.10.2022
АПИ обявява конкурс за длъжността „главен експерт“ - 1 щ. бр. в сектор „Административно правоприлагане“, отдел „Контрол и правоприлагане“, НТУ

Виж повече

18.10.2022
АПИ обявява конкурс за длъжността „главен експерт“ в отдел „Планове и проекти“ , НТУ

Виж повече

14.10.2022
Съобщение за прекратяване на конкурс за заемане на длъжността „главен експерт“ в дирекция „Информационни технологии и системи“, АПИ

Виж повече

11.10.2022
АПИ обявява конкурс за длъжността старши експерт в отдел „Инвестиционно-ремонтни дейности“ на Областно пътно управление - гр. Варна

Виж повече

10.10.2022
Нова дата за провеждане на обявен конкурс за „главен експерт“ в отдел ИРД, ОПУ Русе

Виж повече

05.10.2022
АПИ обявава конкурс за длъжността “старши експерт” в дирекция "Пътна безопасност и планиране на дейностите по РПМ"

Виж повече

05.10.2022
АПИ обявява конкурс за длъжността „младши експерт“ в отдел „Инвестиционно-ремонтни дейности“ в ОПУ - София

Виж повече

05.10.2022
АПИ обявява конкурс за длъжността „главен експерт“ /бюджет/ в сектор „Финансово-счетоводно обслужване“, отдел „Администрация и финанси“ в НТУ

Виж повече

05.10.2022
Съобщение относно конкурса за заемане на длъжността „старши експерт“ в сектор „Център за взаимодействие с потребителите“, отдел „Обслужване на клиенти“ в Национално тол управление

Виж повече

05.10.2022
АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността експерт анализатор работни процеси в сектор „Информационна сигурност и системна интеграция“, отдел „Управление на информационната система и инфраструктура“ в НТУ

Виж повече

05.10.2022
АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „старши експерт“ в отдел „Инвестиционно-ремонтни дейности“ в ОПУ - София

Виж повече

05.10.2022
АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „главен експерт“ в отдел „Инвестиционно-ремонтни дейности“ в ОПУ - София

Виж повече

05.10.2022
АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността експерт анализатор работни процеси в сектор „Опериране на инфраструктура и комуникации“, отдел „Управление на информационната система и инфраструктура“ в НТУ

Виж повече

05.10.2022
АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността системен администратор в сектор „Информационна сигурност и системна интеграция“, отдел „Управление на информационната система и инфраструктура“ в НТУ

Виж повече

05.10.2022
АПИ обявява конкурс за длъжността "младши експерт" в отдел "Планове и проекти" в Национално ТОЛ Управление

Виж повече

29.09.2022
АПИ обявява конкурс за длъжността „главен експерт“ в сектор „Техническа поддръжка на крайпътна и правоприлагаща инфраструктура“ отдел "Управление на информационна система и инфраструктура" в Национално ТОЛ управление

Виж повече

29.09.2022
АПИ обявява конкурс за длъжността „главен експерт“ в отдел „Управление на собствеността“ в дирекция „Административно обслужване, човешки ресурси и управление на собствеността“

Виж повече

28.09.2022
АПИ Обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност „Старши юрисконсулт“ – 1 щ. бр. в сектор „Правно – административно обслужване“, отдел „Администрация и финанси“ при НТУ към АПИ

Виж повече

28.09.2022
АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност „Юрисконсулт“ – 1 щ. бр. в сектор „Правно – административно обслужване“, отдел „Администрация и финанси“ в НТУ при АПИ

Виж повече

Архив на обявите за предишен период
Виж повече

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg