Купете е-винетка: bgtoll.bg

Кариери - Обяви за конкурси

16.02.2022
АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „началник отдел“ в отдел „Служебен контрол“, дирекция „Анализ на риска и оперативен контрол“

Виж повече

16.02.2022
АПИ обявява конкурс за заемане на „главен експерт“ отдел „Подготовка на стратегически инфраструктурни проекти“ /ПСИП/ в дирекция „Управление на стратегически инфраструктурни проекти“ /УСИП/

Виж повече

15.02.2022
Уведомление във връзка с конкурс за заемане на длъжността „главен юрисконсулт“ в отдел „Административно обслужване“ в ОПУ – гр. Пловдив

Виж повече

15.02.2022
АПИ обявява конкурс за заемане на длъжността „старши експерт“ в отдел „Оценка на въздействието върху околната среда и оценка за съвместимост“ в Дирекция „Инвестиционно проектиране и отчуждителни процедури“

Виж повече

20.01.2022
АПИ обявява конкурс за назначаване на служител на длъжността „главен юрисконсулт“ – 1 щ. бр. в отдел „Административно обслужване“ в ОПУ – Хасково

Виж повече

17.01.2022
Съобщение относно конкурс за заемане на длъжността „главен юрисконсулт в сектор „Правно - административно обслужване“ в Национално ТОЛ управление

Виж повече

17.01.2022
Съобщение относно провеждането на конкурсната процедура за заемане на длъжността „младши експерт“ в отдел „Асфалтови настилки“ в Институт по пътища и мостове

Виж повече

17.01.2022
Съобщение относно провеждането на конкурсната процедура за заемане на длъжността „главен юрисконсулт“ в отдел „Административно обслужване“ в ОПУ - Пловдив

Виж повече

17.01.2022
Съобщение относно провеждането на конкурсната процедура за заемане на длъжността „старши експерт“ в отдел „Административно обслужване“ в ОПУ - Бургас

Виж повече

17.01.2022
Съобщение относно провеждането на конкурсната процедура за заемане на длъжността „главен експерт“ в отдел „Управление на човешките ресурси“ в дирекция АОЧРУС при АПИ

Виж повече

17.01.2022
Съобщение относно провеждането на конкурсната процедура за заемане на длъжността „главен експерт“ в отдел „Инвестиционно-ремонтни дейности“ в ОПУ - Русе

Виж повече

17.01.2022
Съобщение относно провеждането на конкурсната процедура за заемане на длъжността „младши експерт“ в отдел „Строителна химия и пътна сигнализация“ в Институт по пътища и мостове

Виж повече

17.01.2022
Съобщение относно провеждането на конкурсната процедура за заемане на длъжността „старши експерт“ в отдел „Административно обслужване“ в Институт по пътища и мостове

Виж повече

14.01.2022
Съобщение относно провеждането на конкурсната процедура за заемане на длъжността „младши експерт“ в отдел „Асфалтови настилки“ в Институт по пътища и мостове

Виж повече

10.01.2022
Съобщение за определяне на нова дата на конкурс за заемане на длъжността „главен експерт“ – 1 щ. бр. в отдел „Инвестиционно-ремонтни дейности“ в ОПУ-Русе

Виж повече

07.01.2022
Съобщение за прекратяване на конкурсната процедура за длъжността „старши експерт“ в отдел „Обследване на пътища и конструктивни качества на настилките“ (ОПККН), Институт по пътища и мостове (ИПМ)

Виж повече

07.01.2022
Съобщение за прекратяване на конкурс за заемане на длъжността „старши експерт“ – 1 щ. бр. в отдел „Пътни конструкции, геотехника и геосинтетици“ в Институт по пътища и мостове при Агенция „Пътна инфраструктура”

Виж повече

07.01.2022
Съобщение за прекратяване на конкурс за заемане на длъжността „младши експерт“ – 1 щ. бр. в отдел „Обследване на пътища и конструктивни качества на настилките“ в Институт по пътища и мостове при Агенция „Пътна инфраструктура”

Виж повече

07.01.2022
Съобщение за прекратяване на конкурс за заемане на длъжността „младши експерт“ – 1 щ. бр. в отдел „Пътни конструкции, геотехника и геосинтетици“ в Институт по пътища и мостове при Агенция „Пътна инфраструктура”

Виж повече

07.01.2022
Съобщение за прекратяване на конкурсната процедура за длъжността „главен експерт” в отдел „Инвестиционно-ремонтни дейности” на ОПУ-Плевен

Виж повече

Архив на обявите за предишен период
Виж повече

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg