Купете е-винетка: bgtoll.bg

Кариери - Обяви за конкурси

29.11.2022
АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „старши експерт“ в сектор „Жалби“, отдел „Администрация и финанси“ при Национално ТОЛ управление

Виж повече

28.11.2022
 АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „юрисконсулт“ – 1 щ. бр. в отдел „Правно обслужване“ /ПО/ в дирекция „Обществени поръчки и правно обслужване“ /ОППО/

Виж повече

28.11.2022
АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „юрисконсулт“ – 1 щ. бр., отдел „Организация на процедури и възлагане на обществени поръчки“ /ОПВОП/ в дирекция „Обществени поръчки и правно обслужване“ /ОППО/

Виж повече

28.11.2022
АПИ обявава конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „младши експерт“ – 1 щ. бр. в отдел „Административно обслужване“ в ОПУ - Кърджали

Виж повече

21.11.2022
Съобщение за прекратяване на конкурс за заемане на длъжността „старши експерт“ – 1 щ. бр. в отдел „Инвестиционно-ремонтни дейности“ на ОПУ - София

Виж повече

18.11.2022
Съобщение за прекратяване на конкурс за заемане на длъжността „старши експерт“ – 1 щ. бр. в отдел „Административно обслужване“, Областно пътно управление – гр. Бургас, АПИ

Виж повече

14.11.2022
АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „главен експерт“ – 1 щ. бр. в дирекция „Информационни технологии и системи“

Виж повече

11.11.2022
АПИ обявява конкурс за длъжността "главен експерт" в отдел УС, дирекция АОЧРУС

Виж повече

11.11.2022
АПИ обявява конкурс за длъжността "главен експерт" в отдел „Управление на собствеността“, дирекция „Административно обслужване, човешки ресурси и управление на собствеността“

Виж повече

11.11.2022
Съобщението за приключване (без класиран кандидат) на конкурса за длъжността „старши експерт“ – 1 щ. бр. в Дирекция „Пътна безопасност и планиране на дейностите по РПМ“ при Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ)

Виж повече

10.11.2022
АПИ обявява конкурс за длъжността „младши експерт“ – 1 щ. бр. в отдел „Инвестиционно-ремонтни дейности“ в ОПУ - Монтана

Виж повече

09.11.2022
АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „главен юрисконсулт“ – 1щ. бр. в отдел „Управление на собствеността“ /УС/ в дирекция „Административно обслужване, човешки ресурси и управление на собствеността“ /АОЧРУС/ при АПИ

Виж повече

09.11.2022
АПИ обявява конкурс за длъжността „младши експерт“ в отдел „Управление на собствеността“ в дирекция „Административно обслужване, човешки ресурси и управление на собствеността“

Виж повече

07.11.2022
Съобщение за приключен конкурс без класиране за длъжността „юрисконсулт” в сектор „Правно - административно обслужване“, в отдел „Администрация и финанси“, НТУ

Виж повече

04.11.2022
Съобщение за провеждане на конкурс за длъжност „старши експерт“ в отдел „Административно обслужване“ ОПУ Бургас

Виж повече

02.11.2022
Съобщение за окончателни резултати от проведен конкурс за длъжността старши експерт в сектор ПАО, отдел АФ, НТУ

Виж повече

28.10.2022
Съобщение за приключване на конкурс за длъжност „юрисконсулт“ в сектор АП, отдел КП в НТУ

Виж повече

27.10.2022
АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността "главен експерт" в дирекция "Пътна безопасност и планиране на дейностите по РПМ"

Виж повече

25.10.2022
АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „юрисконсулт“ в сектор „Контрол и правоприлагане“ – Варна (КП-Варна), в НТУ

Виж повече

24.10.2022
АПИ обявява конкурс за длъжността „главен експерт“ в отдел „Инвестиционно-ремонтни дейности“ в ОПУ-Враца

Виж повече

Архив на обявите за предишен период
Виж повече

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg