Купете е-винетка: bgtoll.bg

Обход на гр. Габрово от км 20+124,50 до км 30+673,48, включително тунел под връх Шипка

Проект „Обход на гр. Габрово от км 20+124,50 до км 30+673,48, включително тунел под връх Шипка“

Тунелът под Шипка е петият етап от проекта за изграждане на обходен път на град Габрово. Трасето е част от основната транс-европейска транспортна мрежа на територията на Република България, по направление Букурещ - Русе - Димитровград - Александруполис, и е възлова точка при движението на транспортните потоци в посока Север - Юг и чрез него ще се осъществява преминаването през Стара планина в централната част на България.

Основните транспортни направления, които ще обслужва са:

  • Русе - Велико Търново - Шипка - Стара Загора - Свиленград (Маказа);
  • Оряхово - Севлиево - Шипка - Стара Загора - Свиленград (Маказа).

Целият обходен път на гр. Габрово е с проектна дължина от 30,673 км, заедно с етапна връзка от 3,1 км, свързваща обхода с първокласния път I-5 Габрово – Казанлък, чието трасе преминава през прохода Шипка. От тях в експлоатация е участък с дължина 20,124 км, както и етапната връзка - 3,1 км.

Тунелът под Шипка ще е 3,22 км и ще е най-дългият пътен тунел, изграждан до момента у нас. Той ще е на 1 км западно от прохода Шипка и на 1 км източно от връх Малуша в Стара планина. Северната част на тунела ще бъде в област Габрово, а южната в област Стара Загора. Той ще бъде с две ленти за движение, две водещи ивици и два тротоара, като е предвидена аварийна галерия с напречни връзки.

Технически параметри на обекта:

  • Обща дължина: 10,55 км
  • Двулентов път с габарит 10,5 м
  • Тунел под връх Шипка: 3,22 км /от км 24+400 до км 27+620/
  • Тунели: 4 бр. - 171 м, 240 м, 90 м и 290 м
  • Мостове: 6 бр.
  • Подлез: 1 бр.

Статус на проекта: В ИЗПЪЛНЕНИЕ

Изпълнител: ДЗЗД „Консорциум „ПСВТ“, с участници: „Пътни строежи – Велико Търново“ АД, „Хидрострой“ АД и „Пътинжеренигстрой-Т“ ЕАД

Стойност на договора: 358 020 000 лв. с ДДС

Срок за изпълнение: Срокът за изпълнение на поръчката е 240 дни /8 месеца/ за проектиране и 1280 дни /42 месеца или 3,5 години/ за строителство

Договор за СМР: №РД-37-16/08.06.2022 г.

Строителен надзор: ДЗЗД „Трансконсулт – Свеко“ с участници: „Трансконсулт – БГ“ ООД и „Свеко Енергопроект“ АД

Стойност на договора: 6 479 935,20 лв. с ДДС

Договор за строителен надзор: №РД-36-1/08.06.2022 г.

Проектът „Проектиране и строителство на обект: „Обход на гр. Габрово от км 20+124,50 до км 30+673,48, включително тунел под връх Шипка“ е включен в проекта на Програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 г.

НОВИНИ

ГАЛЕРИЯ

 

 

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg