Купете е-винетка: bgtoll.bg

Стартира рехабилитацията на 9,5 км от път III-2077 Каблешково - Межден

08.03.2023 10:37
Стартира рехабилитацията на 9,5 км от път III-2077 Каблешково - Межден

По Оперативна програма „Региони в растеж“ стартира рехабилитацията на 9,5 км от път III-2077 Каблешково - Межден в област Силистра. Третокласният път е най-пряката пътна връзка между общинските центрове Дулово и Тервел и свързва областите Силистра и Добрич. Осигурява и достъпа на населените места до първокласния път I-7 Силистра - Шумен, по който преминава транзитното движение между ГКПП „Силистра – Кълъраш“ и АМ „Хемус“. Участъкът, който ще се ремонтира, започва при границата с област Добрич /11-ти км/, преминава през село Межден и завършва на 50 м от кръстовището с път I-7 Силистра – Шумен /при км 20+564/. Проектът предвижда изпълнението на нова конструкция на местата с недостатъчна носимоспособност, полагане на асфалтова настилка, възстановяване на банкетите и откосите, подобряване на отводняването чрез почистване на съществуващите водостоци и отводнителни окопи, както и изграждането на нови, полагане на хоризонтална маркировка, пътни знаци и мантинели. В с. Межден се планира изграждане на колекторна система, подмяна на водопровод, нови тротоари, бетонови бордюри, оформяне на зелени площи, изграждане на рампи пред гаражни входове, оформяне на рампи за хора в неравностойно положение и обособяване на джобове за контейнери за битови отпадъци. Ще се ремонтира едно голямо съоръжение - 9-метров мост, преминаващ над дере в близост до границата с област Добрич.

Обновяването на третокласния път Каблешково - Межден ще подобри свързаността на близките населени места с общинските центрове Дулово и Тервел, областните градове Силистра и Шумен, като това ще осигури на гражданите по-бърз и удобен достъп до административни, здравни и образователни услуги. Ще се скъси времето за път и ще се подобри пътната безопасност.

Строително-монтажните работи са възложени на „Автомагистрали - Черно море“ АД. Договорът е на стойност 6 481 649,88 лв. с ДДС. Строителният надзор ще осъществи Обединение „СНИК ТРИ ЕС“, с участници: „СНИК“ ЕООД и „ТРИ ЕС“ ЕООД. Техният договор е за 102 000 лв. с ДДС. Авторският надзор ще е на „Инжконсултпроект“ ООД.Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи е 10 месеца от откриването на строителната площадка.

Общата стойност на проект BG16RFOP001-7.001-0035 Лот 35 „Път III-2077 Каблешково – Межден от км 11+000 до км 20+564,83, с обща дължина 9,565 км, област Силистра” е 6 614 552,42 лв. с ДДС. Финансирането от Европейски съюз е 850 809,56 лв. с ДДС. Националното съфинансиране е 150 142,86 лв. с ДДС. Собственият принос от бенефициента Агенция „Пътна инфраструктура“ е 5 613 600 лв. с ДДС.

 
 

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg