Купете е-винетка: bgtoll.bg

Планиран е основен ремонт на близо 22 км от пътя III-868 Смолян – Рудозем

18.05.2023 11:07
Планиран е основен ремонт на близо 22 км от пътя III-868 Смолян – Рудозем

          В строителната програма на Агенция „Пътна инфраструктура“ е планиран основен ремонт на близо 22 км от път III-868 Смолян - Рудозем. През 2021 г. е изработен технически проект за ремонта на два участъка. През м. г. са обявени обществени поръчки за избор на изпълнители на строително-монтажните работи и на строителния надзор.

Работата на тръжната комисия за избор на строител не е приключила. През 2022 г. процедурата за избор на изпълнител бе временно блокирана от жалби пред Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд. След произнасяне на ВАС са предприети необходимите действия и процедурата е продължила.

По обществената поръчка, която е в шест обособени позиции, са подадени общо 36 оферти. Само за обособена позиция 6, в която е основният ремонт на път III-868 те са 4, а за позиции 1 и 2 са по 8, за 4 и 5 - 6 и 7 оферти. Изборът на изпълнители при процедура с голям обхват и подадени значителен брой оферти по всяка една от позициите изисква технологично време за задълбочен преглед и оценка. В момента комисията разглежда техническите предложения на кандидатите за изпълнение на ремонта. Предстои отваряне на ценовите оферти.

През декември 2022 г. е сключен договорът с избрания изпълнител на строителния надзор – „Строл 1000“ АД.

До стартиране на основния ремонт на пътя Смолян - Рудозем Агенцията ще полага грижи за трасето чрез програмата за текущо поддържане. През април са подравнени банкетите, почистени са отводнителни съоръжения и свлечената скална и земна маса. До края на май е предвидено запълване на най-големите неравности по настилката, за да се осигури безопасността на движение. Ще бъде почистена и крайпътната растителност.

 
 

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg