Купете е-винетка: bgtoll.bg

Отворени са офертите за проектиране на ремонта на 31 км от пътя Ловеч – Угърчин

22.11.2022 15:55
Отворени са офертите за проектиране на ремонта на 31 км от пътя Ловеч – Угърчин

Отворени са офертите в обществената поръчка за проектиране на основния ремонт на 31 км от път III-3504 Ловеч – Угърчин. Пътят е едната от двете пътни връзки между град Угърчин и областния център Ловеч. Постъпилите предложения са 14. Те са на:

 • „АЛВЕ КОНСУЛТ“ ЕООД;
 • „ТРАНСКОНСУЛТ-22“ ЕООД;
 • „ТРАФИК ХОЛДИНГ“ ЕООД;
 • „ДЖИ М ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД;
 • ДЗЗД „АМ Хемус-2016;
 • „ПЪТПРОЕКТ“ ЕООД;
 • „Инфра про консулт“ ООД;
 • „ПЪТПРОЕКТ 2000“ ООД;
 • „ВИА-ПЛАН“ ЕООД;
 • Обединение „Ий Кей Джей – Виа – Ей Джей“ ДЗЗД, в което са „Ий Кей Джей България Кънсълтинг Енджиниърс“ ЕООД, „ВИА ПРО ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД и „Ей Джей Консулт“ ЕООД;
 • „ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ“ ООД;
 • „ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ ЕНД МЕНИДЖМЪНТ“ ООД;
 • „ИНСТИТУТ ПО ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ООД;
 • „ИЛИЯ БУРДА“ ЕООД.

 Участъкът от третокласния път започва при кръстовището с път II-35 Плевен - Ловеч в гр. Ловеч, съвпада с трасето на ул. „Цар Иван Александър“ в града, преминава през с. Радювене, с. Орляне, ул. „Плевен“ в гр. Угърчин и завършва при кръстовището с ул. „Васил Левски“ в Угърчин /чието трасе е част от път ІІІ-307 Угърчин – Дерманци/. Индикативната стойност на обществената поръчка е 619 900 лв. без ДДС. Срокът за проектантските работи е 90 дни, разделен в три междинни етапа.

Изработването на техническия проект е първата и задължителна стъпка преди предприемането на качествени строителни работи. Въз основа на готовите проекти след това ще се определят конкретните строително-монтажни работи, стойността, срокът им за реализиране и ще се пристъпи към избора на изпълнители на ремонта и на строителния надзор.

 
 

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg