Купете е-винетка: bgtoll.bg

Отворени са офертите за проектиране на основния ремонт на над 40 км третокласни пътища в област Хасково

12.08.2022 17:30
Отворени са офертите за проектиране на основния ремонт на над 40 км третокласни пътища в област Хасково

Отворени са офертите в обявените обществени поръчки за проектиране на основния ремонт на над 40 км третокласни пътища в област Хасково. Изработването на техническите проекти е първата и задължителна стъпка за предприемането на качествени строителни работи. Въз основа на готовия проект ще се определят конкретните строително-монтажни работи, стойността и срокът им за изпълнение.  Целта на обществената поръчка е да се осигури проектна готовност за цялостен ремонт на отсечките.
 

 

19 са офертите за проектиране на основения ремонт на 11,540 км от третокласния път III-559 Тополовград – Орешник – Мрамор /от км 23+520 до км 35+060/. Те са на:

 • „ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ ЕНД МЕНИДЖМЪНТ“ ООД;
 • „ТРАФИК ХОЛДИНГ“ ЕООД;
 • „ПЪТПРОЕКТ“ ЕООД;
 • „ИНФРА ПРО КОНСУЛТ“ ООД;
 • „РУТЕКС“ ООД;
 • ДЗЗД „Пътища Родопи-Сакар 2022“, с участници: „СТРОЙНОРМ ЕООД и „РОЛПЛЮС“ ООД;
 • „ПЪТПРОЕКТ 2000“ ООД;
 • „ВИА-ПЛАН“ ЕООД;
 • „ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ“ ООД;
 • „ДЖИ М ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД;
 • „ТРАНСКОНСУЛТ-22“ ЕООД;
 • „АЛВЕ КОНСУЛТ“ ЕООД;
 • „ИНЖРОУД“ ЕООД;
 • „ЪРБАН ГРУП“ ЕООД;
 • ОБЕДИНЕНИЕ „ЕЙ ДЖЕЙ – ВИА“ ДЗЗД;
 • „АБ“ АД;
 • „АРХИТЕКТУРНО СТУДИО БОЯНА“ ЕООД;
 • „ИНСТИТУТ ПО ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ООД;
 • „ИЛИЯ БУРДА“ ЕООД.

Трасето е основна пътна връзка на населените места от община Тополовград с област Стара Загора. Прогнозната стойност на поръчката е 231 200 лв. без ДДС. Срокът за изпълнение е 60 календарни дни.

15 са офертите в обществената поръчка за изработване на технически проект за основен ремонт на 2,829 км от път III-663 Обходен път на Димитровград. Отворените оферти са на:

 • „ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ ЕНД МЕНИДЖМЪНТ“ ООД;
 • „ПЪТПРОЕКТ“ ЕООД;
 • „ТРАФИК ХОЛДИНГ“ ЕООД;
 • „ИНФРА ПРО КОНСУЛТ“ ООД;
 • „ВИА-ПЛАН“ ЕООД;
 • „ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ“ ООД;
 • „ДЖИ М ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД;
 • „АЛВЕ КОНСУЛТ“ ЕООД;
 • „ИНЖРОУД“ ЕООД;
 • ОБЕДИНЕНИЕ „ЕЙ ДЖЕЙ – ВИА“ ДЗЗД;
 • „ЪРБАН ГРУП“ ЕООД;
 • „АБ“ АД;
 • „АРХИТЕКТУРНО СТУДИО БОЯНА“ ЕООД;
 • „ИНСТИТУТ ПО ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ООД;
 • „ИЛИЯ БУРДА“ ЕООД.

Участъкът, който се планира да се ремонтира след изработването на проекта, е от кв. „Марийно“ в Димитровград до кръстовището за гр. Стара Загора /от км 28+913 до км 31+742/ и е основно направление за интензивния тежкотоварен трафик към индустриалната зона на града. Индикативната стойност на поръчката е 56 580 лв. без ДДС. Срокът за изпълнение е 60 календарни дни.

20 са отворените оферти в обществена поръчка за проектиране на основен ремонт на 25,840 км от път III-8081 с. Долни Главанак – с. Горни Главанак – гр. Маджарово – с. Бориславци – с. Малки Воден /от км 0 до км 25+840/. Отворените оферти са на:

 • „ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ ЕНД МЕНИДЖМЪНТ“ ООД;
 • „ТРАФИК ХОЛДИНГ“ ЕООД;
 • „РУТЕКС“ ООД;
 • ДЗЗД „ПЪТИЩА РОДОПИ-САКАР 2022“, с участници: „СТРОЙНОРМ“ ЕООД и „РОЛПЛЮС“ ООД;
 • „ИНФРА ПРО КОНСУЛТ“ ООД;
 • „ПЪТПРОЕКТ 2000“ ООД;
 • „ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ“ ООД;
 • „ДЖИ М ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД;
 • „ТРАНСКОНСУЛТ-22“ ЕООД;
 • „ЛОГИСТИКА 21“ ЕООД;
 • „АЛВЕ КОНСУЛТ“ ЕООД;
 • „ИНЖРОУД“ ЕООД;
 • „ЪРБАН ГРУП“ ЕООД;
 • ОБЕДИНЕНИЕ “ЕЙ ДЖЕЙ – ВИА“ ДЗЗД;
 • „ПЪТПРОЕКТ“ ЕООД;
 • „АБ“ АД;
 • „АРХИТЕКТУРНО СТУДИО БОЯНА“ ЕООД;
 • „ИНСТИТУТ ПО ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ООД;
 • „ИЛИЯ БУРДА“ ЕООД;
 • „ФРИБУЛ“ ООД.

Трасето е основна пътна връзка за населените места в община Маджарово и община Любимец. Прогнозната стойност на поръчката е 516 800 лв. без ДДС. Срокът за изпълнение е 60 календарни дни.

 
 

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg