Купете е-винетка: bgtoll.bg

Обявени са обществени поръчки за проекти за основен ремонт на 84 км пътища в област Кърджали

21.07.2022 13:10
Обявени са обществени поръчки за проекти за основен ремонт на 84 км пътища в област Кърджали

Областно пътно управление – Кърджали обяви две обществени поръчки за изработване на технически проекти за основен ремонт на над 84 км третокласни пътища в област Кърджали. Срокът, в който кандидатите могат да подават офертите си, е 24 август 2022 г.

Първата обществена поръчка е за проектиране за основен ремонт на над 67,5 км от третокласния път III-592 Момчилград - Подкова - Кукуряк - Токачка - Крумовград /от км 0+000 до км 67+558/. Третокласното трасе, което е изцяло в планински терен, се използва за обходен маршрут на първокласния път Момчилград – Маказа. Пътят преминава през 12 населени места – Момчилград, с. Прогрес, с. Подкова, с. Чорбаджийско, с. Кукуряк, с. Кран, с. Пашинци, с. Токачка, с. Тополка, с. Сърнак, с. Орех и гр. Крумовград. Трасето е построено преди повече от 40 години и от тогава не е основно ремонтирано. Настилката е с множество улягания и деформации. В участъка има активни две свлачища и едно срутище, като техническият проект ще определи начин за укрепването им. За подобряване на отводняването на пътното платно е предвидена подмяна или почистване на общо 156 водостока в отсечката, както и основен ремонт на 6 мостови съоръжения. Индикативната стойност на поръчката е 1 351 160 лв. без ДДС, а срокът за изработване на техническия проект е 120 календарни дни.

Във втората обществена поръчка е изработването на технически проект за основен ремонт на третокласния път III-5902 Звездел - Голяма чинка - Токачка /от км 0+000 до км 16+668/. Трасето осигурява връзка на населените места в общините Момчилград и Крумовград с общинските центрове. Пътят е ремонтиран основно преди 20 години и състоянието му е незадоволително.  В участъка има активни три свлачища и едно срутище, които следва да бъдат укрепени. Прогнозната стойност на поръчката е 333 360 лв. без ДДС. Срокът за изработване на техническия проект е 60 календарни дни.

Изработването на техническия проект е първата и задължителна стъпка преди предприемането на качествени строителни работи. Въз основа на готовия проект след това ще се определят конкретните строително-монтажни работи, стойността и срокът им за изпълнение. След процедура по ЗОП след това ще бъдат избрани и изпълнителите на необходимите ремонтни дейности и на строителния надзор.

 
 

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg