Купете е-винетка: bgtoll.bg

До края на месец май ще започне изкърпване на близо 27 км от път II-53 Ямбол - Средец

11.05.2022 11:50
До края на месец май ще започне изкърпване на близо 27 км от път II-53 Ямбол - Средец

До края на месец май чрез програмата за текущ ремонт ще започне изкърпване на близо 27 км от път II-53 Ямбол – Средец, на територията на област Бургас /между 184-ти и 211-ти км/. Това е участъкът от границата с област Ямбол до началото на населеното място в град Средец. Агенция „Пътна инфраструктура“ не отговаря за текущото поддържане на пътя, преминаващ през територията на град Средец. Въз основа на подписан споразумителен протокол между АПИ и общината поддържането на трасето в града е ангажимент на местната власт. 

Текущите ремонтни дейности, които ще бъдат възложени по договора за текущ ремонт и поддържане на републиканските пътища в Бургаска област, в участъка между 184-ти и 211-ти км, включват студено изкърпване на настилката с битумна емулсия и фракция под налягане, попълване на банкети, почистване на окопи и други земни работи, премахване на излишната крайпътна растителност за подобряване видимостта на шофьорите и т. н. Целта е повишаване на безопасността на движение в настъпващия летен сезон.

В разработваната четиригодишна инвестиционна програма на Агенция „Пътна инфраструктура“ до 2025 г. е предложено през следващата година да бъде възложено актуализиране на техническия проект за основен ремонт на 30 км от път II-53 Ямбол - Средец. Той е разработен през 2008 г. В продължение на 14 години по проекта не са възложени дейности за основен ремонт на трасето. За качествен ремонт на пътя сега се налага актуализиране на разработката, след което ще може да се избере изпълнител и да започнат необходимите строително-монтажни работи. Пътят е най-пряката връзка между Ямболска и Бургаска област и се използва като обходен маршрут на АМ „Тракия“.

На път II-53, но на територията на град Ямбол, през тази година е планирано обявяването на тръжна процедура за проектиране и основен ремонт на мостовото съоръжение при 145-ти км. В момента се процедира споразумение между АПИ и община Ямбол, като общината ще изготви техническия проект, а след приемането и предаването му на АПИ ще може да се обявят обществени поръчки за избор на изпълнители на строително-монтажните работи и за строителен надзор при ремонта на съоръжението в Ямбол. Предвидена е и обществена поръчка за изработването на технически проект на 11 км от второкласния път в участъка Тамарино - Войника.

 
 

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg