Купете е-винетка: bgtoll.bg

До 25 октомври се подават оферти проектиране при ремонта на близо 66 км от път II-63 Перник – Трън – Стрезимировци

19.09.2022 13:59
До 25 октомври се подават оферти проектиране при ремонта на близо 66 км от път II-63 Перник – Трън – Стрезимировци

Областно пътно управление – Перник обяви обществена поръчка за изработването на технически проект за основен ремонт на близо 66 км от второкласния път II-63 Перник – Брезник – Трън – Стрезимировци. Трасето е важна пътно-транспортна връзка в област Перник и свързва общините Перник, Брезник и Трън със Сърбия при ГКПП „Стрезимировци“. Участъкът, предвидено за ремонт, започва при км 0 от пътен възел „Хумни дол“ на път I-6 Перник - Кюстендил, преминава през Перник, Брезник и Трън и завършва при граничния пункт „Стрезимировци“.

Прогнозната стойност на поръчката е 1 315 560 лв. без ДДС, а средствата са от бюджета на АПИ. Срокът за изпълнение на проучвателно-проектантските работи е 120 календарни дни, който започва от датата на сключване на договора и включва само времето за проектиране. Изпълнението на проектните работи ще се извърши в три междинни етапа.

Изработването на техническия проект е първата и задължителна стъпка за предприемането на качествени строителни работи. Въз основа на готовия проект ще се определят конкретните строително-монтажни работи, стойността и срокът им за изпълнение.

Целта на проекта е възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на настилката, с което ще се повиши безопасността на движението.

Договорът за проектиране включва изпълнение на геодезически измервания, конструктивно обследване на съоръженията, инженерно-геоложки проучвания и изработване на технически проект, съгласно изискванията на нормативната уредба и упражняване на авторски надзор по време на строителството и въвеждането в експлоатация на строежа. По трасето на второкласния път са регистрирани деформации на пътното платно в следствие на геодинамични процеси – в участъка от с. Мещица до гр. Брезник. В техническия проект следва да се предвидят дейности за укрепването им.

Срокът за подаване на офертите е до 25 октомври т. г.

 
 

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg