Купете е-винетка: bgtoll.bg

АПИ кандидатства с 16 концепции за интегрирано градско развитие по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г.

10.05.2024 16:30
АПИ кандидатства с 16 концепции за интегрирано градско развитие по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г.

Агенция „Пътна инфраструктура“ кандидатства с 16 проектни идеи по Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“ по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. Общият бюджет на програмата е 3,6 млрд. лв., които се предоставят от Европейския фонд за регионално развитие. От тях предвиденият финансов ресурс за интегрирано градско развитие на регионите е близо 1,1 млрд. лв.

Процедурата за кандидатстване е пилотна и включва концепции за интегрирани териториални инвестиции в 10-те големи общини - Видин, Плевен, Русе, Велико Търново, Варна, Бургас, Стара Загора, Пловдив, Столична община и Благоевград. Основен подход по програмата е институциите на регионално и общинско ниво в диалог и сътрудничество с местните общности да участват във формирането и реализирането на визията за социално-икономическо развитие в населените места (т. нар. подход „отдолу-нагоре“).

Екипът на АПИ, като бенефициент в досегашните програмни периоди, ползвайки административния и практическия си опит при изпълнението на инфраструктурни проекти по оперативни програми, се включи активно в кампанията по кандидатстване по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027. Агенция „Пътна инфраструктура“ благодари на всички партньори заявили готовност за сътрудничество, диалог и общи действия.

 
 

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg