Купете е-винетка: bgtoll.bg

30 са отворените оферти за проектиране на основния ремонт на близо 29 км пътища в област Търговище

24.11.2022 16:07
30 са отворените оферти за проектиране на основния ремонт на близо 29 км пътища в област Търговище

30 са отворените оферти в двете обществени поръчки за изработване на технически проекти за основен ремонт на 28,5 км републикански пътища в област Търговище.

В едната обществена поръчка е изработването на технически проект за основен ремонт на 11,6 км от първокласния път I-4 Велико Търново – Търговище в участъка между гр. Антоново и  гр. Омуртаг /от км 186+100 до км 197+746/. Отсечката е част от направлението София – Варна. Индикативната стойност за изработване на техническия проект е 232 920 лв. без ДДС. Срокът за изпълнение е 60 календарни дни. Отворени са 13 оферти, които са на:

 • „ПЪТПРОЕКТ 2000“ ООД;
 • „АЛВЕ КОНСУЛТ“ ЕООД;
 • „ТРАНСКОНСУЛТ-22“ ЕООД;
 • „ПЪТПРОЕКТ“ ЕООД;
 • „ЛОГИСТИКА 21“ ЕООД;
 • ДЗЗД „ТРАФИК ХОЛДИНГ ВАРНА“, в което са  „ТРАФИК ХОЛДИНГ“ ЕООД и „ДеНиДи“ ЕООД;
 • Обединение „Ий Кей Джей – Виа – Ей Джей“ ДЗЗД с участници  „Ий Кей Джей България Кънсълтинг Енджиниърс“ ЕООД, „ВИА ПРО ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД и „Ей Джей Консулт“ ЕООД;
 • „ДЖИ М ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД;
 • „Инфра про консулт“ ООД;
 • „ВИА-ПЛАН“ ЕООД;
 • „ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ“ ООД;
 • „ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ ЕНД МЕНИДЖМЪНТ“ ООД;
 • „ИНСТИТУТ ПО ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ООД.

В другата обществена поръчка е проектирането на основния ремонт на 16,9 км от второкласния път II-51 Попово – Дралфа. Трасето свързва населените места в общините Попово, Стражица, Горна Оряховица и Търговище. Прогнозната стойност е 338 540 лв. без ДДС, а срокът за изпълнение 60 календарни дни. 17 са отворените оферти. Те са на:         

 • Обединение „ПЪТЕКСПЕРТ ТЪРГОВИЩЕ“ с участници „ПЪТКОНСУЛТ 2004“ ООД и „ТСМ ЕКСПЕРТ“ ЕООД;
 • „ЪРБАН ГРУП“ ЕООД;
 • „БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ“ ЕООД;
 • „ПЪТПРОЕКТ 2000“ ООД;
 • „ПЪТПРОЕКТ“ ЕООД;                 
 • „ТРАНСКОНСУЛТ-22“ ЕООД;
 • „Пътно поддържане и строителство – 2009“ ЕООД;
 • ДЗЗД „ТРАФИК ХОЛДИНГ ВАРНА“, в което са „ТРАФИК ХОЛДИНГ“ ЕООД и „ДеНиДи“ ЕООД;
 • „ЛОГИСТИКА 21“ ЕООД;
 • „ДЖИ М ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД;
 • Обединение „Ий Кей Джей – Виа – Ей Джей“ ДЗЗД с участници „Ий Кей Джей България Кънсълтинг Енджиниърс“ ЕООД, „ВИА ПРО ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД и „Ей Джей Консулт“ ЕООД;
 • „Инфра про консулт“ ООД;
 • „ВИА-ПЛАН“ ЕООД;
 • „ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ ЕНД МЕНИДЖМЪНТ“ ООД;
 • „ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ“ ООД;
 • „ИНСТИТУТ ПО ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ООД;
 • „ИЛИЯ БУРДА“ ЕООД.

Изработването на техническия проект е първата и задължителна стъпка преди предприемането на качествени строителни работи. Въз основа на готовия проект след това ще се определят конкретните строително-монтажни работи, стойността и срокът им за изпълнение. След това ще се обявят тръжни процедури по ЗОП за избор на изпълнители на необходимите ремонтни дейности.

 
 

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg