Купете е-винетка: bgtoll.bg

Съобщението за приключване (без класиран кандидат) на конкурса за длъжността „старши експерт“ – 1 щ. бр. в Дирекция „Пътна безопасност и планиране на дейностите по РПМ“ при Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ)

11.11.2022

 

Агенция "Пътна инфраструктура"

СЪОБЩЕНИЕ 

          На основание чл. 47 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл), конкурсната процедура за длъжността „старши експерт“ – 1 щ. бр. в Дирекция „Пътна безопасност и планиране на дейностите по РПМ“ при Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), обявен със Заповед № РД-11-1011/05.10.2022 г. на председателя на Агенция „Пътна инфраструктура“, приключва без класиране.

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg