Купете е-винетка: bgtoll.bg

Съобщение за прекратяване на конкурс за заемане на длъжността „старши експерт“ – 1 щ. бр. в отдел „Инвестиционно-ремонтни дейности“ на ОПУ - София

21.11.2022

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

СЪОБЩЕНИЕ

 

На основание чл. 47 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл), конкурсната процедура за длъжността „старши експерт“ – 1 щ. бр. в отдел „Инвестиционно-ремонтни дейности“ – 1 щ. бр. на Областно пътно управление - гр. София при Агенция „Пътна инфраструктура“), обявен със Заповед № РД-11-1016/05.10.2022 г. на председателя на Агенция „Пътна инфраструктура“, приключва без класиране.

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg