Купете е-винетка: bgtoll.bg

Съобщение за прекратяване на конкурс за заемане на длъжността „старши експерт“ – 1 щ. бр. в отдел „Административно обслужване“, Областно пътно управление – гр. Бургас, АПИ

18.11.2022

Агенция "Пътна инфраструктура"

Съобщение

Конкурс, обявен със Заповед № РД-11-1454/15.12.2021 г. на и. д. Председателя на УС на Агенция „Пътна инфраструктура”, за заемане на длъжността „старши експерт“ – 1 щ. бр. в отдел „Административно обслужване“, Областно пътно управление – гр. Бургас при Агенция „Пътна инфраструктура” е прекратен, поради неявяване на допуснатите кандидати.

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg