Купете е-винетка: bgtoll.bg

Окончателни резултати от проведен конкурс за длъжността „главен експерт“ в сектор „Административно правоприлагане“, отдел „Контрол и правоприлагане“ в Национално ТОЛ управление при Агенция „Пътна инфраструктура“

30.11.2022

Агенция "Пътна инфраструктура"

Формуляр

За окончателните резултати на кандидатите за длъжността  "главен експерт" в сектор  „Административно правоприлагане“, отдел „Контрол и правоприлгане“ – 1 щ. бр. на Национално тол управление при Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ)

Име, презиме и фамилия на кандидатаРезултат от оценяване по чл. 24, т. 1 от НПКДС -   тест /брой точки/КоефициентРезултат от оценяване -   интервю Коефициентокончателен резултат
1Ася Боянова253334207
2Светослава  Георгиева273304201

 

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg