Купете е-винетка: bgtoll.bg

Окончателни резултати от проведен конкурс за длъжност „главен експерт“ в отдел „Инвестиционно-ремонтни дейности“, ОПУ гр. Враца при Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ)

30.11.2022

Агенция "Пътна инфраструктура"

Формуляр

за окончателните резултати на кандидатите за длъжността "главен експерт" - 1 щ.бр. в  отдел „Инвестиционно-ремонтни дейности”, в Областно пътно управление гр. Враца при Агенция "Пътна инфраструктура"

Име, презиме и фамилия на кандидатаРезултат от оценяване по чл. 24, т. 1 от НПКДС -   тест /брой точки/КоефициентРезултат от оценяване -   интервю Коефициентокончателен резултат
1Камелия Тодорова Иванова29332.754218

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg