Купете е-винетка: bgtoll.bg

Oкончателни резултати на кандидатите за длъжността "старши счетоводител" в отдел "Административно обслужаване" в ОПУ Благоевград при АПИ

21.04.2022

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" 

ФОРМУЛЯР

ЗА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ“ В ОТДЕЛ

„АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ“,  В ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ БЛАГОЕВГРАД  ПРИ АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” 

Име, презиме и фамилия на кандидатаРезултат от оценяване по чл. 33, ал. 1, т. 1 от НПКПМДС -   тест /брой точки/КоефициентРезултат от оценяване -   интервю Коефициентокончателен резултат
1Силвия Николова25331,674201,68

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg