Купете е-винетка: bgtoll.bg

Oкончателни резултати на кандидатите за длъжността "младши експерт" в отдел "Правно обслужване", дирекция ОППО в АПИ

13.05.2022

                               

                                                                                                                   

                                                                                                        АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

                                                                                                                              ФОРМУЛЯР

                                                                               ЗА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТ

                                                                          "МЛАДШИ ЕКСПЕРТ", ОТДЕЛ "ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ", ДИРЕКЦИЯ ОППО

                                                                                              В АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

Име, презиме и фамилия на кандидатаРезултат от оценяване по чл. 33, т. 1 от НПКПМДС -   тест / точки/КоефициентРезултат от оценяване -   интервю / точки/Коефициентокончателен резултат
1.Мариана Петрова23331,664195,64

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg