Купете е-винетка: bgtoll.bg

Окончателни резултати на кандидатите за длъжността „Главен счетоводител“ в отдел „Административно обслужване“, Областно пътно управление - Враца при АПИ

17.06.2022

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

Ф О Р М У Л Я Р


ЗА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ"
В ОТДЕЛ „АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ“, ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ - ВРАЦА
 ПРИ АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

Резултат от оценяване по чл. 33, ал.1, т. 1 от НПКПМДСл. -   тест /брой точки/

Коефициент

Резултат от оценяване -   интервю

Коефициент

окончателен резултат

1

Елена Добранова

28

3

33.00

4

216

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg