Купете е-винетка: bgtoll.bg

Oкончателни резултати на кандидатите за длъжността "главен експерт" 2 щ.бр.в сектор "Финансово-счетоводно обслужване" на НТУ при АПИ

06.06.2022

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

 ФОРМУЛЯР

ЗА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“  2 Щ.БР. В СЕКТОР

"ФИНАНСОВО - СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ", ОТДЕЛ „АДМИНИСТРАЦИЯ И ФИНАНСИ“, НТУ ПРИ АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” 

Име, презиме и фамилия на кандидатаРезултат от оценяване по чл. 33, ал. 1 от НПКПМДС -   тест /брой точки/КоефициентРезултат от оценяване -   интервю Коефициентокончателен резултат
1Анна Йорданова33330,54221
1Мая Симеонова28330,254205

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg