Купете е-винетка: bgtoll.bg

Окончателни резултати на кандидатите за длъжността „главен експерт“ – 1 щ. бр. в отдел ППППДОПРР, дирекция „Изпълнение на проекти на оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020 и по програми за териториално сътрудничество на Европейския съюз“

26.10.2022

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

Формуляр

за окончателните резултати на кандидатите за длъжността  „главен експерт“ – 1 щ. бр. в отдел „Планиране, подготовка на проектни предложения и договаряне по Оперативна програма „Региони в растеж 2014 - 2020“, дирекция „Изпълнение на проекти на оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020 и по програми за териториално сътрудничество на Европейския съюз“, при Агенция „Пътна инфраструктура“

Име, презиме и фамилия на кандидатаРезултат от оценяване по чл. 24, т. 1 от НПКДС -   тест /брой точки/КоефициентРезултат от оценяване -   интервю Коефициентокончателен резултат
1 Лидия Шилова293344223

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg