Купете е-винетка: bgtoll.bg

Oкончателни резултати на кандидатите за длъжността "директор" на дирекция "Поддържане на пътна инфраструктура" в ЦА на АПИ

16.05.2022

                                                                                                                   

                                                                                                   АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

                                                                                                                            ФОРМУЛЯР

                                                                                  ЗА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТ

                                                                             ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ПОДДЪРЖАНЕ НА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" В

                                                                                                     ЦА НА АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

 

Име, презиме и фамилия на кандидатаРезултат от оценяване по чл. 33, ал. 1, т. 2 от НПКПМДС - писмена разработка /оценка/КоефициентРезултат от оценяване -   интервю / точки/Коефициентокончателен резултат
1Петя Нейчева4,64375203,4

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg