Купете е-винетка: bgtoll.bg

Окончателни резултати на кандидатите за длъжност „главен експерт“ в сектор "Финансово - счетоводно обслужване", отдел "Администрация и финанси" в НТУ

04.11.2022

 

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

ФОРМУЛЯР ЗА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТ „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ /БЮДЖЕТ/ - 1 Щ. БР.  В СЕКТОР "ФИНАНСОВО - СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ", ОТДЕЛ "АДМИНИСТРАЦИЯ И ФИНАНСИ" НА НАЦИОНАЛНО ТОЛ УПРАВЛЕНИЕ, ПРИ АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

Име, презиме и фамилия на кандидатаРезултат от оценяване по чл. 24, т. 1 от НПКДС -   тест / точки/КоефициентРезултат от оценяване -   интервю / точки/Коефициентокончателен резултат
1Василка Йорданова Милева303334222
2Наталия Вълчева Кирева263324206
3Сашо Христов Петков253324203

 

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg