Купете е-винетка: bgtoll.bg

Окончателни резултати на кандидатите за длъжност "главен експерт" в отдел „Планиране, анализ и регистър на обществените поръчки“, дирекция "Обществени поръчки и правно обслужване"

21.07.2022

 

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

ФОРМУЛЯР

за окончателните резултати на кандидатите за длъжност

"главен експерт", отдел ПАРОП, дирекция ОППО в Агенция "Пътна инфраструктура"

 

Име, презиме и фамилия на кандидатаРезултат от оценяване по чл. 33, т. 1 от НПКПМДС -   тест / точки/КоефициентРезултат от оценяване -   интервю / точки/Коефициентокончателен резултат
1.Светломира Николова20331.54186
2Андрей Граховски16326.254153

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg