Купете е-винетка: bgtoll.bg

Окончателни резултати на кандидатите за длъжност „Главен експерт“ в отдел „Административно обслужване“, дирекция „Административно обслужване, човешки ресурси и управление на собствеността“ при АПИ

07.06.2022

Ф О Р М У Л Я Р

ЗА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ

НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ В ОТДЕЛ „АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ“, 
ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ, ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА“  ПРИ АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

       
Име, презиме и фамилия на кандидатаРезултат от оценяване по чл. 33, ал. 1, т. 1 от НПКПМДС -   тест /брой точки/КоефициентРезултат от оценяване -   интервю КоефициентОкончателен
резултат
1Ивелина Мортева-Анастасова26333.54212

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg