Купете е-винетка: bgtoll.bg

Окончателни резултати на кандидата за длъжност "главен юрисконсулт", отдел "Управление на собствеността" в дирекция АОЧРУС , АПИ

07.11.2022

Агенция " Пътна инфраструктура"

Формуляр за окончателните резултати на кандидата  за длъжност  "главен юрисконсулт", отдел "Управление на собствеността" в дирекция АОЧРУС, АПИ

Име, презиме и фамилия на кандидатаРезултат от оценяване по чл. 33, т. 1 от НПКПМДС -   тест / точки/КоефициентРезултат от оценяване -   интервю / точки/Коефициентокончателен резултат
1.Георги Ройнев22330.664188.64

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg