Купете е-винетка: bgtoll.bg

ГИС

Географска информационна система

 

Tunnels.7z – тунели по републиканската пътна мрежа

Bridges.7z – мостови съоръжения по РПМ

Km labels.7z – км положения през 1 км

Major roads.7z – републиканска пътна мрежа

Municipality roads.7z – Общинска пътна мрежа

Data.xlsx - Метаданни

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg