Купете е-винетка: bgtoll.bg

АМ "Европа"

Автомагистрала "Европа"

В края на декември 2018 г. Министерски съвет реши път I-8 Калотина - София да бъде част от бъдещата АМ "Европа". 
Ще бъдат реконструирани 31,5 км от съществуващото трасе на път I-8 Калотина-София в участъка от Калотина до Сливница и ще бъде построено ново трасе от Сливница до Северната скоростна тангента.

Път I-8 е основна пътна артерия, част от Коридор № Х, чрез модернизацията на който ще се развие и подобри преразпределянето на транспортните потоци по Транс - Европейските транспортни коридори №IV и №VIII в посока морска граница гр. Бургас, Турция и Гърция. Чрез своята връзка с коридор №IV от Транс – Европейската транспортна мрежа, маршрутът ще подобри възможностите за развитие на туризма.

 

 

Реконструкцията на пътя ще бъде изпълнена по два проекта:

Третият участък от АМ "Европа" ще преминава по ново трасе:

  • Участъкът от км 32+447,20 до км 48+903 от Сливница до Софийския околовръстен път се финансира по ОПТТИ 2014-2020

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg