Купете е-винетка: bgtoll.bg

Съобщение за определяне на нова дата на конкурс за заемане на длъжността „главен експерт“ – 1 щ. бр. в отдел „Инвестиционно-ремонтни дейности“ в ОПУ-Русе

10.01.2022

Агенция „Пътна инфраструктура”

СЪОБЩЕНИЕ

във връзка с конкурс за заемане на длъжността „главен експерт“ – 1 щ. бр. в отдел „Инвестиционно-ремонтни дейности“, Областно пътно управление – гр. Русе при Агенция „Пътна инфраструктура”, обявен със заповед № РД-11-1452/15.12.2021 г.

 

Във връзка с обявена дата 19.01.2022 г. за провеждане на конкурсната процедура, информираме допуснатия кандидат, че същата се отменя и се определя нова дата, на която ще се проведе конкурса - 25.01.2022 г.

 

 

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg