Купете е-винетка: bgtoll.bg

Съобщение за прекратяване на конкурс за заемане на длъжността „старши експерт“ – 1 щ. бр. в отдел „Пътни конструкции, геотехника и геосинтетици“ в Институт по пътища и мостове при Агенция „Пътна инфраструктура”

07.01.2022

АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

СЪОБЩЕНИЕ

            Конкурс, обявен със Заповед РД-11-1447/15.12.2021 г. на и. д. Председателя на УС на Агенция „Пътна инфраструктура”, за заемане на длъжността „старши експерт“ – 1 щ. бр. в отдел „Пътни конструкции, геотехника и геосинтетици“ в Институт по пътища и мостове при Агенция „Пътна инфраструктура” е прекратен, поради липса на подадени заявления за участие.

7.01.2022 г.

 

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg