Купете е-винетка: bgtoll.bg

Съобщение за прекратяване на конкурсната процедура за длъжността „главен експерт” в отдел „Инвестиционно-ремонтни дейности” на ОПУ-Плевен

07.01.2022

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

Съгласно Заповед №РД-11-3/07.01.2022 г., издадена на основание чл. 19, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители във връзка с чл. 21г, т. 1 и т. 9 от Закона за пътищата

конкурсната процедура, обявена със Заповед № РД-11-1458/15.12.2021 г. за длъжността главен експертв отдел „Инвестиционно-ремонтни дейности на ОПУ-Плевен при Агенция „Пътна инфраструктура“, определена за заемане по служебно правоотношение, се ПРЕКРАТЯВА, поради обстоятелството, че след изтичането на срока за подаване на документите, а именно 29.12.2021 г. - не е постъпило нито едно заявление.

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg