Купете е-винетка: bgtoll.bg

Съобщение във връзка с изпълнението на проект № BG05SFOP001-2.019-0032 „Повишаване на професионалните умения и компетентността на служителите в териториалните звена на Агенция „Пътна инфраструктура“ в Северна България“ по ОП „Добро управление“

СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА

ПРОЕКТ № BG05SFOP001-2.019-0032 „ПОВИШАВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ТЕРИТОРИАЛНИТЕ ЗВЕНА НА АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ В СЕВЕРНА БЪЛГАРИЯ“ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“

 

Във връзка с изпълнението на проект по ОПДУ „Повишаване на професионалните умения и компетентността на служителите в териториалните звена на АПИ в Северна България“ и планираните обучения за служителите от ОПУ на тема „Специфики при провеждането на административнонаказателна дейност по Закона за административните нарушения и наказания от териториалните звена на АПИ" в периодите 01-03.09. 2021 г.  и 08-10.09. 2021 г. в град  Луковит,   Хотел „Дипломат Плаза“, ви уведомяваме че поради усложняващата се епидемична обстановка обученията се отменят.

 

1.09.2021 г.

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg