Купете е-винетка: bgtoll.bg

Съобщение във връзка с изпълнението на проект № BG05SFOP001-2.019-0033 „Повишаване на професионалните умения и компетентността на служителите в териториалните звена на Агенция „Пътна инфраструктура“ в Южна България“ по ОП „Добро управление“

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

 

СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА

ПРОЕКТ № BG05SFOP001-2.019-0033 „ПОВИШАВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ТЕРИТОРИАЛНИТЕ ЗВЕНА НА АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ В ЮЖНА БЪЛГАРИЯ“ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“

 

В изпълнението на проект по ОПДУ „Повишаване на професионалните умения и компетентността на служителите в териториалните звена на АПИ в Южна България“ ще се проведат обучения за служителите от ОПУ на тема „Специфики при провеждането на административнонаказателна дейност по Закона за административните нарушения и наказания от териториалните звена на АПИ" в периодите 01-03.09. 2021 г.  и 08-10.09. 2021 г. в град  Девин,   Хотел „Персенк“. Обученията ще се проведат при стриктно спазване на противоепидемичните мерки, въведени със заповеди на Министъра на здравеопазването.

20.08.2021 г.

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg